Skip to main content

Hur berättar jag för mina närstående om min psykotiska sjukdom?

Du har rätt att bestämma för vem du berättar om din psykotiska sjukdom. Du bestämmer också själv hur mycket du berättar om din sjukdom. 

Den här sidan har fått ett märke för lättläst text, vilket är ett intyg på att texten är lättläst.

Att berätta är ofta bra för måendet 

Det kan kännas svårt att berätta om sin sjukdom. Det kan dock få dig att må bättre. Det tär på krafterna om man måste försöka dölja en sjukdom. 

Ofta har de närstående i varje fall redan sett att allt inte är bra. När du berättar för dina närstående om din situation, minskar deras oro för dig. När de vet om din sjukdom kan de också stödja dig bättre. 

Berätta även för dina barn om sjukdomen 

Om du har barn, berätta om sjukdomen också för dem. Barn är ofta mycket uppmärksamma, och de ser om föräldern är trött, frånvarande eller nervös.  

Barnen kan tro att de är skyldiga till förälderns mående. De lär sig också lätt vad man får och inte får prata om. 

Det är viktigt att du pratar om sjukdomen med ord som barnet förstår. Berätta vilken sjukdom du har och hur den påverkar dig. 

Berätta för barnet att din sjukdom är en del av din vardag. Säg också att barnet inte behöver oroa sig för sjukdomen och att det är du och andra vuxna som har ansvaret för sjukdomen. 

Du kan få stöd från din vårdplats med att berätta om sjukdomen för barnet. 

Beskriv dina symtom 

När du beskriver dina egna upplevelser och symtom är det lättare för andra att förstå din situation. En diagnos ensam kanske inte säger något om din situation. 

Välj orden som du använder 

Du kan välja vilka ord du använder för att berätta om din sjukdom.

Det är bra att prata direkt med dina närstående om din psykotiska sjukdom.  

Med arbets- eller studiekamrater kan du använda mer generella uttryck. Du kan prata till exempel om utbrändhet. 

Säg hur det känns att berätta om sjukdomen 

Du kan säga högt hur det känns att berätta om sjukdomen. Du kan säga till exempel se att du är spänd eller rädd. Det kan underlätta din egen känsloreaktion.  

Den andra personen kan också göra situationen mer bekväm när hen vet att det är svårt för dig att berätta. 

Ta en närstående med till vårdmötet 

Du kan ta en närstående person med dig till vårdmötet. Du kan planera tillsammans med din yrkesutbildade vårdare vilka ämnen ni vill samtala om. 

Berätta om sjukdomen i ett meddelande 

Ibland kan det vara svårt att berätta om sin sjukdom ansikte mot ansikte för någon annan. Då kan du till exempel ringa eller skicka ett meddelande. 

Planera i förväg hur du ska berätta 

Det kan vara svårt att tala om sin sjukdom Därför är det en bra idé att planera i förväg hur du ska berätta om den. Fundera också på när du vill berätta om sjukdomen, och bestäm en exakt tid med din närstående. Då blir det svårare att undvika att berätta. 

Du kan skriva ned vad du vill säga. Du kan också öva situationen på egen hand eller med din egen yrkesutbildade vårdare eller med din närstående. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

   Nätterapier

   Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

   Du kanske också är intresserad av