Skip to main content

Var kan man få hjälp för missbruksproblem?

Behandlingen av missbruksproblem beror på hur allvarlig rusmedelsstörningen är och vilken typ av hälsoproblem som är förknippad med den. Den hjälpsökandes egna mål utgör utgångspunkten för planeringen av behandlingen.

Sök hjälp

Man kan söka hjälp för problem som gäller användning av alkohol, narkotika och läkemedel hos 

  • hälsocentralen  
  • företagshälsovården (kontrollera om din företagshälsovård omfattar missbrukarvård) 
  • studerandehälsan  
  • ungdomsstationen (vanligtvis personer under 24 år) 
  • mentalvårds- och missbrukstjänster i den egna regionen 
  • kliniker som specialiserar sig på rusmedelsstörningar, såsom A-klinikerna  
  • privata missbrukarvårdtjänster: Utöver offentliga tjänster finns även privata missbrukarvårdstjänster. Man kan söka dessa tjänster utan remiss eller betalningsförbindelse. Då betalar man för kostnaderna själv.  

Jourhjälpen tfn 116 117 

Nödsituation 112 

Nättjänster 

Psykportens egenvårdsprogram 

I Psykporten hittar du egenvårdsprogrammet för mindre alkoholkonsumtion (tillsvidare på finska). Det är avsett för alla som är oroliga över sin alkoholkonsumtion eller vill reflektera över sitt förhållande till alkohol. 

Programmet ger information om alkoholkonsumtionens effekter på den fysiska och psykiska hälsan. Det lär också ut hur man kan bedöma och hantera alkoholkonsumtionen. Man kan utforska programmet i sin egen takt vid en tidpunkt som passar en själv. 

Nätterapi 

Psykporten erbjuder också nätterapi för överdriven alkoholkonsumtion Den är avsedd för alla som vill minska sin alkoholkonsumtion eller stoppa den helt. 

I nätterapin lär man sig om effekterna av alkohol och hur man minskar och upphör med alkoholkonsumtionen. Samtidigt gör man praktiska övningar som hjälper en att övervinna begäret att dricka. Båda dessa behövs för att man ska lyckas minska alkoholkonsumtionen. 

Vid behandlingen av överdriven alkoholkonsumtion är det viktigt att lära sig att identifiera de faktorer som utlöser och upprätthåller drickandet. Istället för att dricka letar man efter meningsfulla och livsberikande aktiviteter.​​​ 

För att få nätterapi behöver man en remiss från läkare. Man kan påbörja nätterapin inom en vecka efter att remissen upprättats. 

Nätterapin är avgiftsfri för användaren.  

Droglänken 

Nätrådgivning 

Droglänkens rådgivningstjänst erbjuder nätrådgivning relaterad till rusmedelsbruk och beroende. Man kan fråga om sin egen eller en närståendes situation. 

Du kan välja om du vill fråga en yrkesperson inom alkohol- och narkotikaområdet eller en erfarenhetsexpert. Rådgivningstjänsten är avgiftsfri. Tjänsten kan användas anonymt. 

Självhjälp 

På den här sidan hittar du bland annat 

  • Nätkursen Uusi alku – 30 päivää ilman alkoholia (Nystart – 30 dagar utan alkohol) 
  • Videoserien Vapaaksi huumeista (Fri från droger) 
  • vägledningar skrivna av yrkespersoner 

Ring 0800 900 45 

Rusmedelsrådgivningen Päihdeneuvonta ger rådgivning och samtalsstöd i frågor och farhågor som gäller rusmedel. Man kan kontakta dem oavsett om det handlar om den första larmsignalen eller om ett flera år långt beroende. 

Tjänsten är avgiftsfri. Tjänsten kan användas anonymt. 

Kamratstödsgrupper 

I Finland finns det flera kamratstödsgrupper som riktar sig till personer som kämpar med beroende och deras närstående. Grupperna ger stöd i vardags- och livshanteringsfrågor, relationer och hantering av känslor. 

Till de anhöriga 

Föreningen Fri från narkotika erbjuder rådgivning, stöd och familjeterapi för narkotikaanvändare och deras anhöriga. 

Anhöriga får också stöd från AA- och NA-grupper. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av