Skip to main content

Sömnstörningar hos barn

Olika sömnstörningar är vanliga under hela barndomen. Största delen av sömnstörningarna är relativt lindriga och lätta att behandla.

Tillräcklig sömn är viktigt för att barn ska må bra, växa och utvecklas. Särskilt i den tidiga barndomen sker stora förändringar i sömnrytmen, sömnbehovet och sömnstrukturen.  

Olika sömnstörningar är vanliga under hela barndomen. Cirka 20–30 % av barnen lider av dem. Största delen av sömnstörningarna är relativt lindriga och lätta att behandla.  

Vilka slags sömnstörningar har barn? 

Störningar i dygnsrytmen 

Vid störningar i dygnsrytmen infaller barnets sömn vid en krävande tid i förhållande till familjens vardag. Sömnrytmen kan vara försenad, tidigarelagd eller alltför oregelbunden.

 • Försenad sömnfas: Barnet somnar för sent, och det kan vara svårt att somna. Nattsömnen kan bli för kort, vilket gör att barnet är trött under dagen.
   
 • Tidigarelagd sömnfas: Barnet vaknar för tidigt och kan inte somna om. På kvällen är barnet trött och somnar tidigt för natten. I allmänhet är det inte svårt att somna.
   
 • Oregelbunden sömnrytm: Tiderna då barnet somnar, vaknar och sover dagssömn är oregelbundna, vilket försämrar sömnkvaliteten.

Störningar i dygnsrytmen är vanliga särskilt i skolåldern och tonåren. De kan dock förekomma så tidigt som i sex månaders ålder.

Hos små barn är det oftast frågan om att utvecklingen av dygnsrytmen försenas. Hos äldre barn kan sömnrytmen vara för oregelbunden eller för tidig eller sen med tanke på familjens livssituation.  En gradvis korrigering av sömnrytmen hjälper för störningen.

Sömnlöshet 

Med sömnlöshet avses en situation där det är svårt för ett barn att somna på kvällen eller på natten, eller att barnet vaknar på natten. Ibland verkar sömnen inte ha någon återhämtande effekt och barnet är trött på morgnarna eller dagarna.

Ett barn som lider av sömnlöshet kan inte somna, även om han eller hon vill. Sömnlösheten är ofta förknippad med oro och ångest. Sömnlösheten blir vanligare i skolåldern.

Att ändra barnets sömnvanor och kvällsrutiner kan hjälpa mot sömnlöshet. Kognitiva terapimetoder kan också vara till hjälp.

Problem med att lägga sig

Barn i lekåldern kan ha svårt att gå och lägga sig. Barnet vill inte gå och lägga sig tillräckligt tidigt, utan försöker förlänga kvällen genom att hitta på nya lekar eller be om fler godnattsagor. I detta fall försenas sömnrytmen, och barnet somnar sent.

Den mest effektiva hjälpen är tydliga kvällsrutiner som hjälper barnet lugna sig och som upprepas regelbundet. Om barnets sömnrytm samtidigt är försenad, bör detta beaktas när vårdplanen görs upp.

Problem med vanor att somna

Problem med vanor att somna förekommer oftast hos 6–18 månader gamla barn. Problemen kan dock också fortsätta längre än så. 

Hos små barn kan sömnlöshet bero på svårigheter att somna på egen hand. Det kan vara svårt för ett barn att somna utan en viss rutin.

Ett barn kan till exempel alltid behöva amning, en nappflaska eller att bli gungad för att somna. Detta är inte en negativ sak i sig. Det kan dock bli ett problem om barnet vaknar om nätterna och väcker sina föräldrar för att kunna somna om.

Svårigheter med vanorna att somna behandlas genom att försöka finna nya sätt att somna. Med föräldrarnas stöd kan barnet stegvis lära sig att somna på egen hand. 

Andningsstörningar under sömnen 

Symtom på andningsstörningar under sömnen är snarkning, andningsuppehåll eller högljudd andning. 

Behandlingen av andningsstörningar hos små barn är barnläkarens uppgift. Äldre barn undersöks vanligtvis av en öronläkare.

Hur kan jag hjälpa mitt barn sova bättre? 

 • Erbjud barnet lämpligt med utomhusaktiviteter och sysslor under dagen. 

 • Se till att dygnsrytmen är regelbunden både på vardagar och veckoslut. 

 • Planera en tydlig kvällsrutin som hjälper barnet att somna på kvällarna. 

 • Kom överens om regler för läggdags tillsammans med barnet. 

 • Undvik att titta på TV, spela datorspel och använda telefonen ungefär ett par timmar före läggdags. 

 • Hjälp barnet att känna igen tecknen på sömnbrist. Barnet kan märka att han eller hon är trött eller irriterad, eller att det är svårt att koncentrera sig på saker. 

 • Se också till att du själv vilar och orkar. 

När gäller det att söka hjälp för sömnproblem?

Det är bra att uppsöka hjälp för sömnstörningar om de stör barnets välbefinnande under dagen eller väsentligt belastar familjens vardag.

Var får jag hjälp för sömnstörningar hos barnet?

Du kan söka hjälp till exempel hos barnrådgivningen eller skolhälsovården. Vissa kommuner anordnar också särskild rådgivning för sömnfrågor.

De flesta sömnstörningarna kan behandlas inom primärvården. Ibland kan de dock kräva ytterligare undersökningar inom den specialiserade sjukvården.

Specialiserad sjukvård kan behövas till exempel om barnet har svår sömnlöshet som inte reagerar på behandling, ofta återkommande snarkning eller sömnsvårigheter på grund av en sjukdom.

Läs mer om sömnstörningar hos barn 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra familjens välbefinnande när du oroar dig för ditt barns symtom eller ditt eget välbefinnande. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Symtomtest

Det finns symtomtest för att bedöma psykiska problem hos unga och vuxna. Om du är orolig för ditt eget välbefinnande kan du med hjälp av symtomtesten bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från svaren får du tips på vad du kan göra för att underlätta situationen.

Nätterapier

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartenhet för flera olika tillstånd. Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av