Skip to main content

Vuxna

Psykportens innehåll lämpar sig för alla åldrar. För vart och ett tema finns det informationssidor för olika mentalhälsoteman.

Egenvårdsprogram för att hantera symtom

Egenvårdsprogrammen kan användas oavsett om du har en diagnos eller inte. De flesta program är avsedda för lindriga till måttliga symtom. Flera egenvårdsprogram på svenska kommer snart!

Egenvårdsprogram som hjälp i livssituationer

Svåra livssituationer kan förvärra mentala hälsoproblem, samtidigt som en sjukdom också kan inverka direkt på livssituationen. Flera egenvårdsprogram på svenska kommer snart!

Egenvårdsprogram för mentalt välbefinnande

Letar du efter sätt att stödja ditt mentala välbefinnande? Dessa program är till för alla som är intresserade av välbefinnande. Det spelar ingen roll om du lider av en viss sjukdom. Flera egenvårdsprogram på svenska kommer snart!

Information om olika ämnen kan hittas enligt tema

Du hittar information indelat enligt tema som rör psykiskt välbefinnande och hur det kan stärkas, samt om utmaningar i samband med psykisk hälsa och olika livssituationer. Mest populära teman:

Du kanske också är intresserad av