Skip to main content

Vuxna

Psykportens innehåll lämpar sig för alla åldrar. Inom varje tema hittar du informationssidor för olika teman angående psykisk hälsa.

Egenvårdsprogram för att hantera symtom

Egenvårdsprogrammen kan användas oavsett om du har en diagnos eller inte. De flesta program är avsedda för lindriga till måttliga symtom.

Dessa översätts som bäst:

Egenvårdsprogram som hjälp i livssituationer

Svåra livssituationer kan förvärra problemen med psykisk hälsa, samtidigt som en sjukdom också kan inverka direkt på livssituationen.

Dessa översätts som bäst:

Egenvårdsprogram för psykiskt välbefinnande

Letar du efter sätt att stödja ditt psykiska välbefinnande? Dessa program är till för alla som är intresserade av välbefinnande. Det spelar ingen roll om du lider av en viss sjukdom. 

Information om olika ämnen kan hittas enligt tema

Du hittar information indelat enligt tema som rör psykiskt välbefinnande och hur det kan stärkas, samt om utmaningar i samband med psykisk hälsa och olika livssituationer. Mest populära teman:

Du kanske också är intresserad av