Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för barn med sömnsvårigheter!

Har ditt barn sömnsvårigheter? Är det svårt att få hen i säng på kvällarna eller vaknar hen på natten? Belastar barnets sömnsvårigheter er familj?

Är detta egenvårdsprogram något för mig och mitt barn?

Egenvårdsprogrammet lämpar sig för föräldrar till barn i alla åldrar. Övningarna är speciellt riktade mot barn under skolåldern.

Egenvårdsprogrammet ger dig information om ditt barns sömn och verktyg för att övervinna ditt barns sömnsvårigheter.

Det här egenvårdsprogrammet har gjorts med tanke på lindriga och medelsvåra sömnsymtom hos barn. Det är viktigt tänka på en lämplig tidpunkt då programmet inleds.

Ni kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - ni behöver inte ange era personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar er bäst
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att alla ska kunna få information och hjälp snabbt på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Tiden är inte lämplig, om

 • barnet eller familjen genomgår andra förändringar samtidigt, som kräver styrka, arbete och att lära sig nya saker
 • en akut kris råder i familjen
 • barnet är sjukt
 • du som förälder är alltför utmattad för att börja på något nytt

I dessa situationer är det bra att söka stöd och hjälp. Ni kan återvända till programmet vid ett lämpligare tillfälle.   

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om barns sömnproblem och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller dem.

Du kommer att lära dig om barns sömnbehov, barns sömnlöshet och olika sömnstörningar. 

Du kommer att lära dig vad sömnhantering innebär och vilka faktorer som bidrar till samt hindrar barns sömn.

Dessutom stannar du upp för att fundera över familjens resurser.

2. VERKTYG

I den andra delen börjar du och ditt barn sikta mot en förändring.

Du kommer att lära dig olika sätt att hjälpa ditt barn att sova bättre.

Först identifierar du de faktorer som påverkar sömnen.

Sedan bygger du upp en dygns- och sömnrytm som passar ditt barns egna sömnbehov. Ni hittar gemensamma rutiner som hjälper barnet att somna.

Du får verktyg som hjälper dig att bryta vanor som stör ditt barns sömn, t.ex. sömnassociationer eller nattliga uppvaknanden.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du kommer att få tips om hur du kan bidra till en positiv atmosfär och interaktion i din familj.

Du får mer information om vilka saker som bör beaktas för att stöda de resultat ni har uppnått.

Du kommer också att få information om vart du kan vända dig för att få hjälp om du behöver det. Du hittar också länkar till olika användbara tjänster och annat innehåll från Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:44) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa hela familjen att må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Egenvårdsprogram

 • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera bättre i vardagen och hantera dina symtom

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!  

Om du upplever att sömnproblemen är allvarliga, tveka inte att söka professionell hjälp utanför ditt nätverk!

Du kan söka hjälp

 • hos mödra- och barnrådgivningen
 • hos socialtjänsterna för barnfamiljer, t.ex. familjearbetet
 • hos barnskyddets tjänster
 • hos tjänsteleverantörer inom tredje sektorn, t.ex. mödra- och skyddshemstjänsterna

Minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig använda nya verktyg är det viktigt att öva regelbundet. När du prövar använda dessa verktyg först i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet registreras inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera och spara dem i en separat fil.

Ni har en möjlighet till förändring

Du ska snart påbörja egenvårdsprogrammet för barn med sömnsvårigheter. Fint att du jobbar för ditt barns bästa. Egenvårdsprogrammet hjälper dig och ditt barn mot det liv ni önskar.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när man strävar efter bestående förändringar. Var alltså snäll mot dig själv och ditt barn. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att ni får återhämta er.