Skip to main content

Vård av barns psykiska hälsa

Problem och störningar i barns utveckling och psykiska hälsa behandlas främst med olika psykosociala behandlingar. Det är vård utan läkemedel som är riktad till barnets verksamhet eller vardagsmiljö, och som genomförs tillsammans med barnet, föräldrarna, familjen och den närmaste kretsen.

Det är viktigt att barnets och familjens situation först kartläggs och bedöms på ett mångsidigt sätt. Bedömningen kan omfatta möten med och undersökningar av olika yrkespersoner. Utifrån bedömningen utarbetas en individuell vårdplan.   

I vården av problem med barns utveckling och psykiska hälsa används olika riktade vårdformer som väljs på basis av barnets och familjens situation. Grunden för vården av ett barn är samarbete med barnets närstående vuxna och närmaste omgivning.  

Kom ihåg

I alla vårdformer är det viktigt att föräldrarna aktivt deltar i vården av barnet. Att arbeta med föräldrar är alltid en del av att vårda ett barn. Vården omfattar ofta även samarbete med barnets övriga närmiljö, såsom dagvården eller skolan. 

I vården söker man tillsammans mer förståelse och metoder för att stödja barnets utveckling och uppväxt samt för att övervinna problemen.  

Beroende på situationen kan vården ges hos en yrkesperson på mottagningen eller i barnets och familjens vardagsmiljö, såsom hemma, i dagvården eller skolan. Vården kan innebära arbete som sker mer sällan eller mycket intensivt och är skräddarsytt enligt barnets och familjens behov. 

Familjevård 

Familjevård är olika målriktade behandlingar som är riktade till familjen, såsom vägledning om föräldraskap, interaktiv vård och familjeterapi. 

Familjevården kan omfatta enbart föräldrarna, föräldrarna tillsammans med barnet eller hela familjen. Beslut om detta fattas utifrån problemet, situationen och vårdformen.  

Nätverksarbete 

Med nätverksarbete avses allt samarbete mellan sådana yrkespersoner som på sätt eller annat deltar i barnets angelägenheter. Med hjälp av nätverksarbete kan information utbytas och gemensam god praxis delas mellan alla som är delaktiga i barnets liv.  

Individuell vård 

Inom individuell vård behandlas barnets ärenden på tumanhand med barnet med hjälp av samtal, lek eller andra aktiviteter. Inom den individuella vården fokuserar man på de problem som utmanar barnets uppväxt och utveckling. Det är viktigt att det uppstår en förtroendefull relation mellan barnet och yrkespersonen i vården.  

Individuell vård kan vara exempelvis 

  • målriktad träning av vissa kunskaper och färdigheter  
  • funktionell rehabilitering, såsom ergoterapi eller konstterapi  
  • psykoterapi 

Gruppvård 

Psykiska problem hos barn kan också behandlas i grupp. Gruppvården inriktas på ett specifikt problem. Personer som upplever liknande utmaningar övar tillsammans på att övervinna problemet. 

Ofta omfattar gruppvård att det finns parallella grupper för barnen och deras föräldrar. I båda grupperna behandlas samma tema på det sätt som passar för gruppen. 

Vård på avdelning 

På barnpsykiatriska avdelningar vårdas barn som behöver brådskande och intensiv psykiatrisk vård eller undersökning. Då åtgärderna inom öppenvården inte är tillräckliga hänvisas man till vård på avdelning.  

Avdelningsvården är familjeorienterad och föräldrarna deltar aktivt i vården. Barnen övernattar antingen hemma eller på avdelningen. När ett barn är i avdelningsvård kan hen gå i den egna skolan eller i sjukhusskola.  

Läkemedelsbehandling 

I vissa störningar och situationer kan läkemedelsbehandling användas i kombination med den övriga vården. Läkaren bedömer alltid behovet av läkemedelsbehandling individuellt.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

Nätterapier

I huvudsak för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av