Skip to main content

Hjälp i en svår livssituation

Ifall man själv eller någon närstående lider av psykiska problem påverkar det ofta hela livet. En svår livssituation kan även förvärra psykiska problem.

Förutom att behandla den psykiska störningen är det även viktigt att fundera på hur man kunde göra vardagen smidigare samt ta itu med svåra situationer och problem som hänger över en. På denna sida får du information om vem du kan kontakta i svåra livssituationer.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av