Skip to main content

Hjälp i en svår livssituation

Livssituationen påverkas också lätt när en anhörig eller närstående person insjuknar. Å andra sidan kan svåra livssituationer förvärra psykiska problem. 

Förutom att behandla psykisk ohälsa är det viktigt att tänka på hur vardagen och svåra situationer kunde underlättas. Du kan få hjälp med att fundera på dessa saker. På denna sida ges information om vem du kan kontakta i svåra livssituationer. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

   Egenvårdsprogram

   Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

     Nätterapier

     Nätterapi bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha som uppkommit under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.

     Du kanske också är intresserad av