Skip to main content

Hjälp i en svår livssituation

Livssituationen påverkas också lätt när en anhörig eller närstående person insjuknar. Å andra sidan kan svåra livssituationer förvärra psykiska problem. 

Förutom att behandla psykisk ohälsa är det viktigt att tänka på hur vardagen och svåra situationer kunde underlättas. Du kan få hjälp med att fundera på dessa saker. På denna sida ges information om vem du kan kontakta i svåra livssituationer. 

Du kanske också är intresserad av