Skip to main content

Vad är känslor?

Känslor kan erbjuda information och styra beteendet. Man kan känna hundratals olika känslor. Det är inte alltid lätt att identifiera dem. När man kan namnge sina känslor är det även lättare att observera och identifiera dem.

Vad är känslor?

Med en känsla avses att man känner något i kroppen eller psyket. Känslor är inblandade i allt man gör och allt samspel människor emellan.

Känslor får en ofta att agera eller bete sig på ett visst sätt. De kan hjälpa en att undvika att göra något som kunde vara skadligt. De kan även hjälpa en att försöka uppnå sina mål.

Tankar och beteendet påverkar känslorna

Individens tankar, känslor och beteende påverkar alla varandra. Tankar och beteende kan förstärka eller försvaga en känsla.

Tanke

Känsla

Fysiska känningar

Beteende

Ett exempel på hur tankarna kan påverka känslorna och kroppen

Någon knuffar till dig när du går på gatan. Dina tankar påverkar hur du reagerar på situationen.

  • Om du tror att knuffen var avsiktlig kan du känna dig arg. Då ökar vissa känningar och reaktioner i kroppen, såsom pulsen. Du kanske känner att du vill knuffa tillbaka eller knyter dina nävar.
  • Om du tror att knuffen var ett misstag kanske du inte känner dig så värst irriterad. Kroppen håller sig lugn. Du har förmodligen inte lust att knuffa tillbaka.

Känslornas varaktighet och styrka varierar

Vissa känslor varar bara ett ögonblick. Andra håller i sig länge och känns starka.

Även starka känslor jämnas ut och går över med tiden. Vissa känslor är så svaga att man knappt lägger märke till dem.

Känslor har ett budskap

Det finns alltid en anledning till känslorna, men man är inte alltid själv medveten om vad som orsakat känslan.

Man har nytta av att lära sig att lägga märke till vilket budskap en viss känsla har. Även känslor som känns svåra förmedlar ofta viktig information om hur man kunde agera på bästa möjliga sätt i situationen.

Budskapet kan också vara vilseledande

Känslor har utvecklats för att skydda människan. Därför varnar de lätt om faror och orosmoment.

Ibland kan budskapet som känslan förmedlar vara vilseledande. Till exempel kan rädsla och ångest uppstå även i situationer där det inte finns någon verklig fara.

Känslor är individuella

Hur man ger uttryck för och upplever olika känslor är individuellt, och påverkas bland annat av ens medfödda temperament och tidigare upplevelser.

Vissa upplever och uttrycker sina känslor väldigt starkt medan andra är mer återhållsamma.

Olika individer kan uppleva mycket olika känslor i samma situation. Till exempel kan en ny situation orsaka kvävande ångest hos en person och energisk iver hos en annan.

Känslor är inte lika med beteende

En känsla och en handling är olika saker. En känsla är en inre upplevelse. En handling däremot är agerande som grundar sig på ett beslut.

Känslor väcker tankar som i sin tur kan väcka förslag om olika handlingssätt. Känslor tvingar ändå inte en att göra någonting. Man kan inte välja sina känslor och tankar, men man kan välja sitt beteende.

Alla känslor är tillåtna

Alla känslor är tillåtna. Det finns inga känslor som är rätt eller fel - de bara är.

Det finns ingen anledning att vara rädd för sina känslor. Det är bra att komma ihåg att man kan lära sig att identifiera och acceptera alla typer av känslor.

Om man vågar lyssna på sina känslor kan man bättre förstå sig själv och sitt beteende. När man kan identifiera sina egna känslor är det även lättare att förstå andra och deras känslor.

Det är också viktigt att lära sig att stå ut med svåra känslor. Detta minskar behovet av att undvika vissa saker eller aktiviteter. När man inte längre undviker svåra känslor i lika hög grad blir det möjligt att få nya upplevelser av att man visst klarar sig i olika situationer.

Kom ihåg

Det finns alltid en anledning till känslorna, men man är inte alltid själv medveten om vad som orsakat känslan.

Alla känslor går att acceptera, men inte alla handlingar.

Alla slags känslor är en del av livet. Det är tillåtet att känna alla känslor.

Grundläggande känslor

Grundläggande känslor (grundaffekter) är känslor som går att finna över hela världen. De grundläggande känslorna består av glädje, ilska, sorg, förvåning, rädsla och avsky.

En grundläggande känsla omfattar många olika känslotillstånd av varierande intensitet. Ilska kan till exempel variera mellan allt från lätt irritation till raseri.

De grundläggande känslorna har ofta ett objekt, dvs. de riktar sig mot något. De upplevs också ofta i stunden. Man kan till exempel bli arg på sin vän om hen har sönder ens saker. Känslan av ilska uppstår och känns i psyket och kroppen genast när man märker vad som hänt.

Förutom grundläggande känslor kan man känna otaliga andra känslor, långvariga sinnesstämningar och kombinationer av känslor.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av