Skip to main content

Vad är känslor?

Känslor ger information och riktar våra handlingar. En människa kan känna hundratals olika känslor. Det är inte alltid lätt att identifiera dem. När man kan namnge sina känslor är det också lättare att observera och identifiera dem.

Vad är känslor? 

Med en känsla avses att man känner något i kroppen eller psyket. Känslor är inblandade i allt vi gör och allt samspel människor emellan.  

Ofta utlöser känslor handling. Känslor kan hjälpa dig att undvika att göra skadliga saker. De kan också hjälpa dig att försöka nå dina mål. 

Tankar och handlingar påverkar känslorna. 

Våra tankar, känslor och handlingar påverkar alla varandra. Tankar och handlingar kan stärka eller försvaga intensiteten i en känsla.  

Tanke

Känsla

Fysiska känningar

Handling

Så påverkar tankar känslorna och kroppen  

Du blir knuffad på gatan. Dina tankar påverkar hur du reagerar på situationen. 

  • Om du tror att knuffen var avsiktlig kan du känna dig arg. Då intensifieras känningar i kroppen, såsom hjärtslag. Du kanske vill knuffa tillbaka. Kanske knyter du dina nävar. 
  • Om du tror att knuffen var ett misstag kanske du känner dig mindre irriterad. Kroppen hålls lugn. Du har förmodligen inte lust att knuffa tillbaka.   

Känslornas varaktighet och intensitet varierar 

Vissa känslor varar bara ett ögonblick. Andra håller i sig länge och känns intensiva. 

Även stora känslor jämnas ut och går förbi med tiden. Vissa känslor är så svaga att du inte ens märker dem.   

Känslor har ett budskap 

Det finns alltid en anledning till känslorna. Du vet ändå inte alltid själv vilken anledningen är. 

Man har nytta av att lära sig att lägga märke till budskapen i känslorna. Även känslor som vi upplever som svåra ger ofta nödvändig information om vad som skulle vara nyttigt just nu.  

Budskapet kan också vara vilseledande 

Känslor har utvecklats för att skydda människan. Därför varnar de lätt om faror och bekymmer. 

Ibland kan budskapet som känslan förmedlar vara vilseledande. Till exempel kan rädsla och ångest uppstå även i situationer där det inte finns någon verklig fara.  

Känslor är individuella. 

Upplevelsen och uttrycket av känslor är individuellt. Tidigare erfarenheter och medfött temperament påverkar hur känslor upplevs och hur de uttrycks.  

Vissa upplever och uttrycker sina känslor starkt. Andra gör det med återhållsamhet.  

Människor kan uppleva mycket olika känslor i samma situationer. Till exempel kan en ny situation orsaka kvävande ångest hos en person och bubblande spänning hos en annan.   

Känslor är inte handlingar 

En känsla och en handling är alltid olika saker. En känsla är en inre upplevelse. En handling å sin sida är agerande som grundar sig på ett beslut.  

Känslor väcker tankar som föreslår handling. Känslor tvingar ändå inte till någonting. Man kan inte välja sina känslor och tankar, men man kan välja sitt beteende.  

Alla känslor är tillåtna 

Alla känslor är tillåtna. Det finns inga rätta eller felaktiga känslor. Känslor bara är. 

Det finns ingen anledning att vara rädd för sina egna känslor. Det är bra att komma ihåg att du kan lära dig att identifiera och acceptera alla typer av känslor. Om du vågar lyssna på dina känslor kan du bättre förstå dig själv och dina egna handlingar. 

När du identifierar dina egna känslor är det lättare att förstå andra och deras känslor. 

Det är också viktigt att lära sig att tolerera svåra känslor. Detta minskar behovet av att undvika saker eller handlingar. När undvikandet av svåra känslor minskar kan du få nya upplevelser av att klara dig i olika situationer.  

Kom ihåg 

Det finns alltid en anledning till känslorna. Du vet ändå inte alltid själv vilken anledningen är. 

Alla känslor är godtagbara. Men det är inte alla handlingar. 

Alla slags känslor är en del av livet. Det är tillåtet att känna alla känslor. 

Grundläggande känslor 

Grundläggande känslor är de som identifieras över hela världen. Grundläggande känslor inkluderar glädje, ilska, sorg, förvåning, rädsla och avsky.  

De grundläggande känslorna omfattar många olika känslotillstånd av varierande intensitet. Ilska kan till exempel variera mellan irritation och raseri. 

De grundläggande känslorna har ofta ett objekt. De upplevs också ofta i stunden. Du kan till exempel bli arg på din vän om hen har sönder dina saker. Känslan av ilska känns i ditt psyke och din kropp så snart du märker att dina saker är trasiga.  

Förutom grundläggande känslor kan du känna otaliga andra känslor, långvariga sinnesstämningar och kombinationer av känslor.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammen för:

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av