Siirry pääsisältöön

Murrosikäisen oppilaan tukeminen

Murrosikä on välttämätön kehitysvaihe nuoruudessa. Vaiheeseen kuuluu tyypillisesti irtautumista ja itsenäistymistä.

Murrosiässä tunteet voivat vaihdella äkillisesti. Pieniltäkin vaikuttavat tapahtumat ja muutokset voivat kuohuttaa mieltä. Murrosikä kaikkine tunnemyrskyineen ja ailahteluineen ei kuitenkaan ole mielenterveysongelma.  

Murrosikäisen elämään liittyy silti vaiheita ja tilanteita, joihin kannattaa kiinnittää tavallista enemmän huomiota.  

Keskeiset asiat

Murrosikä vaikuttaa oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä yleiseen suoriutumiseen.  

 1. Oppimisympäristössä murrosikä voi näkyä levottomuutena. Myös koulusuoriutuminen voi heikentyä hetkellisesti. Jos on kyse tavanomaisesta nuoruusiän kehityksestä, toimintakyky kuitenkin säilyy. Koulunkäynti ja kyky huolehtia omista asioista notkahtavat tällöin vain tilapäisesti. 
   
 2. Turvallinen koulu, selkeät rajat ja koulunkäynnille määritellyt selkeät tavoitteet auttavat murrosikäistä sopeutumaan uuteen elämänvaiheeseen. Itsenäistyvät murrosikäisetkin hyötyvät selkeistä säännöistä ja arjen ennakoitavuudesta. 
   
 3. Kouluyhteisöt selviävät myös oppilaiden kuohuntavaiheista, kun ristiriita- ja konfliktitilanteita on harjoiteltu ratkomaan.  

Miten murrosikä näkyy koulussa? 

Kehittyvällä nuorella hormonit vaikuttavat kehon lisäksi ajatteluun ja tunteisiin. 

Tunteet voivat vaihdella äkillisesti. Pieniltäkin vaikuttavat tapahtumat ja muutokset voivat kuohuttaa mieltä. Varhaisnuori ei vielä osaa kuvata tunteitaan sanallisesti hyvin. Siksi tunteet voivat näkyä impulsiivisena käyttäytymisenä.  

Varhaisnuoren yksityisyyden tarve on suuri. Hän ei paljasta ajatuksiaan eikä kerro tekemisistään yhtä avoimesti kuin lapsena. 

Ikäkaudelle tyypillisesti kehittyvä nuori kiistelee myös opettajan tai koulun henkilökunnan kanssa asioista. Tavallisia aiheita ovat syyt opittaville asioille, säännöt, toimintatavat ja puhekulttuuri. Kiistat saattavat murrosiän edetessä lisääntyä tai vaihdella. Käytöksestään huolimatta nuoren tulee voida turvautua aikuiseen.  

Nuoren mielialojen ja itsetunnon heilahtelut voivat haitata oppimista. Tämä voi näkyä levottomuutena ja koulusuoriutumisen hetkellisenä heikkenemisenä. Tavanomaisessa nuoruusiän kehityksessä toimintakyky kuitenkin säilyy. Koulunkäynti tai kyky huolehtia omista asioista notkahtaa vain tilapäisesti. 

Mikä auttaa murrosiän kuohuntaan koulussa? 

Murrosikäisen oppilaan käytös voi provosoida aikuisessa ikäviä tunteita. Kumpikaan ei kuitenkaan hyödy siitä, että aikuisen maltti pettää.  

Aikuisen tulee pohtia, millä tavalla ja missä hetkessä ottaa asioita keskusteluun. Pidä ammatillisuus, ja pura omat tunteesi esimerkiksi kollegan tai esihenkilön kanssa. 

Murrosikäisen kielenkäytön tai muun käytöksen vuoksi ei kannata jättää pysähtymättä ja kuuntelematta. Nuorella on juuri nyt tärkeää asiaa. Hän kykenee kuuntelemaan vasta sitten, kun on saanut purettua tunteensa ja raivattua ajatuksilleen tilaa.  

Puhumisen edellytys on hyväksyvä ja kiinnostunut ilmapiiri, jossa ei ensimmäiseksi tarvitse pelätä moitteita. 

Harjoituksia murrosikäisten tukemiseen koulussa  

Harjoituksia voi hyödyntää

 • ryhmässä ennaltaehkäisevästi tutkittaviksi
 • yksilön tukena esimerkiksi opiskeluhuollossa

Harjoituksia huomion kiinnittämiseen

Toinen näkökulma
Asioiden katsomista toisen näkökulmasta on hyvä harjoitella.

Tietoinen läsnäolo - mindfulness
Miten tietoisuustaitoja voi oppia? 

Ajankäyttö
On tavallista, että itselle tärkeät asiat eivät aina näy omassa ajankäytössä.

Liikunta
Liikkumalla voi kasvattaa arjen voimavaroja. Sen myötä opiskelukykykin paranee.

Haasteet ja vahvuudet
Miksi on tärkeää tunnistaa haasteet ja vahvuudet? 

Tavoitteiden asettaminen
Tavoitteiden asettaminen, uudelleen arviointi ja uudistaminen ovat taitolajeja. Kun oppii tekniikan, voi tavoitteita joustavammin muokata:

Rajat
Jämäkkyys on omien rajojen puolustamista. Se on myös itselle tärkeiden asioiden tekemistä toista loukkaamatta.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Chillaa-appi nuorille

Chillaa-appi tuo apua ahdistukseen, jännitykseen ja stressiin sekä auttaa itsevarmuuden kehittämisessä.

 • aina taskussasi tukena
 • ei kirjautumista
 • rentoutus- ja mindfulness-harjoituksia
 • vinkkejä kiperiin tilanteisiin
 • tsemppiä muilta nuorilta

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat nuorille

Pääosin +16-vuotiaille.
Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille. Muut nettiterapiat ovat tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös