Skip to main content

Stöd till en elev i puberteten

Puberteten är en nödvändig utvecklingsfas i ungdomen. I fasen ingår vanligtvis att frigöra sig och bli självständig.

I puberteten kan känslorna svänga plötsligt. Till synes små händelser och förändringar kan också uppröra. Puberteten, med alla sina känslostormar och svängningar, är däremot inte något psykiskt problem.  

En person i puberteten har däremot faser och situationer i livet som det lönar sig att fästa mer uppmärksamhet vid än vanligt.  

Centrala saker

Puberteten påverkar inlärningen och skolgången samt den allmänna prestationen.  

 1. I en inlärningsmiljö kan puberteten visa sig som rastlöshet. Skolprestationen kan också försämras tillfälligt. Vid en normal utveckling i ungdomsåren bibehålls däremot funktionsförmågan. Då försämras skolgången och förmågan att sköta sina egna angelägenheter endast tillfälligt. 
   
 2. En trygg skola, tydliga gränser och tydliga mål för skolgången hjälper personer i puberteten att anpassa sig till den nya fasen i livet. Personer i puberteten som håller på att bli självständiga har också nytta av tydliga regler och förutsägbarhet i vardagen. 
   
 3. Skolpersonalen kan också hantera elevernas turbulenta faser när man övat på att lösa kontroverser och konfliktsituationer.  

Hur yttrar sig puberteten i skolan? 

Hos en ung person som utvecklas påverkar hormonerna inte bara kroppen, utan även tankarna och känslorna. 

Känslorna kan svänga plötsligt. Till synes små händelser och förändringar kan också uppröra. Unga tonåringar kan ännu inte beskriva sina känslor verbalt på ett bra sätt. Därför kan känslorna visa sig i form av ett impulsivt beteende.  

Unga tonåringar har ett stort behov av privatliv. De avslöjar inte sina tankar eller pratar om sina handlingar lika öppet som de gjorde när de var barn. 

En ung person som utvecklas på ett normalt sätt för sin ålder bråkar också med läraren eller skolpersonalen om saker och ting. Vanliga ämnen är orsakerna till det man ska lära sig, regler, sätt att agera och talkulturen. Konflikterna kan öka eller svänga i takt med att puberteten fortskrider. Trots sitt beteende ska den unga kunna lita på en vuxen.  

Svängningarna i en ung människas humör och självkänsla kan skada inlärningen. Det kan yttra sig som rastlöshet och en tillfällig nedgång i skolprestationen. Vid en normal utveckling i ungdomsåren bibehålls däremot funktionsförmågan. Då försämras skolgången eller förmågan att sköta sina egna angelägenheter endast tillfälligt. 

Vad hjälper mot turbulens i skolan under puberteten? 

Beteendet hos en elev som är i puberteten kan framkalla jobbiga känslor hos en vuxen. Däremot hjälper det inte någon av dem om den vuxna tappar humöret.  

Den vuxna bör fundera på hur och när hen ska ta upp saker till diskussion. Var professionell och ventilera dina känslor med till exempel en kollega eller chef. 

Låt inte den ungas språkbruk eller annat beteende hindra dig från att stanna upp och lyssna. Den unga har något som är viktigt just nu. Hen kan bara lyssna när hen har ventilerat sina känslor och gjort plats för sina tankar.  

En förutsättning för att prata är att ha en atmosfär av acceptans och intresse, där man inte först av allt behöver vara rädd för förebråelser. 

Övningar som stöd för unga i puberteten i skolan  

Övningarna kan användas

 • i förebyggande syfte i grupp
 • som ett stöd för individen inom till exempel elevvården.

Övningar i att fästa uppmärksamhet

Ett annat perspektiv
Det är bra att öva på att se saker och ting ur någon annans perspektiv.

Medveten närvaro – mindfulness
Hur kan man lära sig mindfulness-färdigheter? 

Tidsanvändning
Det är vanligt att de saker som är viktiga för en själv inte alltid återspeglas i ens tidsanvändning.

Motion
Genom att motionera kan man öka sina resurser i vardagen. Det gör också att studieförmågan förbättras.

Utmaningar och styrkor
Varför är det viktigt att identifiera utmaningar och styrkor? 

Att sätta upp mål
Att sätta upp, omvärdera och förnya mål är färdigheter. När man lär sig tekniken kan man ändra målen på ett mer flexibelt sätt:

Gränser
Bestämdhet innebär att man försvarar sina gränser. Det handlar också om att göra sådant som är viktigt för en själv utan att förolämpa någon annan.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • peptalk från andra unga

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier för unga

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social ångest är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av