Siirry pääsisältöön

F10.5–19.9 Päihteiden käyttöön liittyvät mielenterveyden häiriöt

Tässä kerrotaan päihteiden aiheuttamien ja laukaisemien mielenterveyden häiriöiden diagnooseista sekä kulusta ja hoidosta.

Tähän ryhmään kuuluvat päihteiden aiheuttama psykoottinen häiriö, amnestinen oireyhtymä ja muu mielenterveyden häiriö. 

Diagnoosikoodi muodostuu siten, että F10–F19 diagnoosi kertoo, mistä päihteestä on kyse. Sen ja pisteen jälkeen tuleva numero kertoo, mistä mielenterveyden häiriöstä on kyse. Esimerkiksi diagnoosi F10.5 on Alkoholinkäytön aiheuttama psykoottinen häiriö. 

Käytetyn päihteen mukaan jaotellut diagnoosit:

 • F10: Alkoholinkäytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt 
 • F11: Opioidien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
 • F12: Kannabinoidien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
 • F13: Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
 • F14: Kokaiinin käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
 • F15: Muiden piristeiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
 • F16: Hallusinogeenien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
 • F18: Liuotinaineiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
 • F19: Useiden lääkeaineiden ja muiden psyykkisiin toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön aiheuttamat häiriöt  

Alla on lueteltu päihteen aiheuttamien mielenterveyden häiriöiden diagnoosit. Ne kirjataan yllä olevien päihteiden mukaan jaoteltujen diagnoosien perään. 

 • .5 Päihteen käytön aiheuttama psykoottinen häiriö 
 • .6 Päihteen käytön aiheuttama amnestinen oireyhtymä 
 • .7 Päihteen käytön aiheuttama jäännöstilana esiintyvä tai viivästynyt psykoottinen häiriö 
 • .8 Päihteen käytön aiheuttama muu elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö 
 • .9 Päihteen käytön aiheuttama määrittämätön elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö 

Kriteerit 

Psykoottinen häiriö 

Päihteiden käytön laukaisemat psykoottiset häiriöt ilmenevät tyypillisesti päihteen käytön aikana tai välittömästi sen jälkeen. Myös viivästynyt esiintyminen on mahdollista. Tällöin oireet jatkuvat merkittävän pitkään. Oleellista on, että oireet liittyvät nimenomaan päihteen käyttöön.  

Tyypillisiä oireita ovat aistiharhat ja harhaluulot sekä poikkeavat tunnetilat. 

Päihteiden käyttöön liittyvä psykoottinen oireilu on tärkeää erottaa alkoholideliriumista, joka on hengenvaarallinen ja välitöntä hoitoa vaativa myrkytys-sekavuustila.  

Amnestinen oireyhtymä 

Amnestisessa oireyhtymässä keskeistä ovat pitkäaikaiset ja merkittävät muistivaikeudet. Yleensä ongelmat painottuvat viimeaikaisten tapahtumien muistamiseen. 

Amnestiseen oireyhtymään liittyy usein myös ongelmia ajantajussa sekä tapahtumien järjestyksen muistamisessa. Lisäksi uuden oppiminen on tavallisesti vaikeaa. Muu tiedonkäsittely sujuu yleensä tavalliseen tapaan. 

Sairauden kulku ja ennuste

Psykoottinen häiriö 

Päihteen käytön laukaisemassa psykoottisessa häiriössä oireet saattavat vaihdella. Niihin vaikuttavat käytetty päihde, sen määrä ja laatu, käytön tiheys ja kesto sekä henkilön ominaisuudet, kuten persoonallisuus. Osa psykoottisista oireista voi myös olla toivottuja, kuten hallusinogeenien käyttöön liittyvät aistiharhat.  

Yleensä päihteisiin liittyvät ei-toivotut psykoosioireet liittyvät pitkäkestoiseen ja suuriannoksiseen käyttöön tai yliannostuksiin. 

Osa ihmisistä on alttiimpia päihteiden laukaisemille psykoosioireille esimerkiksi aikaisempien psyykkisten ongelmien vuoksi. Tällöin psykoosioireita voi ilmetä myös satunnaisen käytön yhteydessä tai pienemmillä annoksilla.  

Tavallisesti päihteiden käyttöön liittyvät psykoottiset oireet väistyvät nopeasti, jos päihteiden käyttö loppuu.  

Pidempikestoisten oireiden kohdalla kyse voi olla itsenäisestä psykoottisesta häiriöstä. Päihteisiin liittyvät psykoottiset oireet toistuvat kuitenkin usein, jos päihteiden käyttö jatkuu.  

Amnestinen oireyhtymä 

Myös amnestisen oireyhtymän ilmeneminen riippuu monista eri tekijöistä, jotka liittyvät päihteeseen ja sen käyttäjään. Amnestinen oireyhtymä voi ilmetä tilapäisesti tai kestää jopa vuosia.  

Omahoito ja hoito 

Päihteiden käyttöön liittyvissä mielenterveyden häiriöissä hoito on oireiden mukaista ja painottuu lääkehoitoon. 

Esimerkiksi päihdepsykoosin hoito noudattelee samoja linjauksia kuin muun akuutin psykoosin hoito. 

Lääkehoito voidaan lopettaa toipumisen jälkeen tai sitä voidaan tarpeen mukaan jatkaa pidempään. Oleellista on riittävä seuranta sekä tukeminen päihteettömyyteen, jotta häiriöiden toistuminen voidaan välttää.  

Mikä on diagnoosi?

Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös