Siirry pääsisältöön

F40.2 Määritetyt yksittäiset pelot

Tässä kerrotaan määritettyjen pelkojen diagnoosista sekä kulusta ja hoidosta.

Määritetyt yksittäiset pelot kuuluvat ahdistuneisuushäiriöihin. Niitä nimitetään myös fobioiksi. 

Ne ovat pelkoja, jotka liittyvät tiettyyn yksittäiseen asiaan tai tilanteeseen. Pelon kohteelle altistuminen aiheuttaa voimakasta ahdistusta, joka voi tulla paniikkikohtauksen muodossa. 

Yleensä ahdistusta pyritään säätelemään välttelemällä pelon kohdetta. Tällöin myös arkielämä usein kaventuu.  

Kriteerit 

Diagnostisiin kriteereihin kuuluvat seuraavat asiat

  1. Huomattava pelko tai välttämiskäyttäytyminen, joka kohdistuu tiettyihin tilanteisiin tai kohteisiin. Se ei liity julkisten paikkojen (F40.0) tai sosiaalisten tilanteiden (F40.1) pelkoon. 

  1. Jossakin vaiheessa on pelottavaan tilanteeseen tai kohteeseen liittyen ollut seuraavia ahdistusoireita: 

Autonomiset oireet 

(1) sydämentykytys tai sydämen hakkaamisen tunne tai kohonnut pulssi 

(2) hikoilu 

(3) vapina 

(4) suun kuivuminen, joka ei johdu nestehukasta tai lääkityksestä 

Rinnan ja vatsan alueen oireet 

(5) hengitysvaikeudet 

(6) tukehtumisentunne 

(7) rintakipu tai epämiellyttävä tunne rinnassa 

(8) pahoinvointi tai vatsakipu, esimerkiksi vatsanväänteet 

Psyykkiset oireet 

(9) pyörryttävä, huimaava, sekava tai epävakainen olotila 

(10) tunne siitä, että ympäristö on epätodellinen tai että itse on kuin jossain kaukaisuudessa tai "poissa tästä maailmasta" 

(11) pelko itsehallinnan menettämisestä, sekoamisesta tai tajunnan menettämisestä 

(12) kuolemanpelko

Yleisoireet 

(13) kuumat aallot tai vilunväristykset 

(14) ihon puutuminen tai pistely 

  1. Ahdistus- tai välttämisoireet aiheuttavat huomattavaa tuskaisuutta. Henkilö tunnistaa, että oireet ovat tilanteisiin nähden kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia. 

  1. Oireita esiintyy vain pelkoa aiheuttavissa tilanteissa tai silloin, kun henkilö ajattelee näitä tilanteita. 

Määritetyt pelot voidaan jaotella seuraavasti

- eläinpelot, esimerkiksi hyönteiset, koirat

- luonnonvoimiin liittyvät pelot, esimerkiksi myrsky, vesi

- veren, pistosten ja vammojen pelot 

- tilannekohtaiset pelot, esimerkiksi hissit, tunnelit, sillat

- muun tyyppiset pelot 

Erityisesti lapsilla pelot voivat kohdistua myös voimakkaisiin ääniin tai outoihin vaatteisiin. 

Sairauden kulku ja ennuste

Erilaiset pelot ovat suhteellisen tavallisia. Lähes puolet ihmisistä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä jostain pelosta. Noin 2–6 %:lla aikuisista pelko myös haittaa elämää. 

Määritettyä pelkoa voidaan hoitaa. Hoitamattomana se voi jatkua pitkään, jopa vuosia tai eliniän. Useimmilla määritetyistä peloista kärsivistä on useita erilaisia pelkoja.  

Omahoito ja hoito

Määritettyjä pelkoja voidaan hoitaa psykoterapialla. Joskus myös lääkehoidosta voi olla apua. 

Psykoterapiamuodoista erityisesti kognitiivinen terapia ja kognitiivinen käyttäytymisterapia on todettu hyödyllisiksi. Jo lyhyellä terapialla voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia.

Omahoito-ohjelmat

Määritettyihin pelkoihin ei ole tarjolla juuri niihin suunnattua omahoito-ohjelmaa. Mielenterveystalon sosiaalisen jännittämisen omahoito-ohjelmaa voi kuitenkin soveltaa myös tähän häiriöön. Siitä löytyy esimerkiksi tietoa ahdistuksesta ja peloista sekä työkaluja niiden vähentämiseksi. 

Myös muista Mielenterveystalon omahoito-ohjelmista voi olla hyötyä, jos ahdistukseen liittyy esimerkiksi paniikkikohtauksia tai liiallista murehtimista. Myös nettiterapiasta on apua moniin mielenterveyden häiriöihin. Nettiterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä. 

Millaista hoito on?

Riippumatta hoidon muodosta, olisi hoidossa oleellista altistua pelon kohteelle asteittain, vähentää välttämistä sekä saada tietoa häiriöstä ja siihen liittyvistä tyypillisistä ajatus- ja toimintamalleista. Hoitoon voidaan yhdistää myös rentoutusharjoituksia. Myös nämä toteutuvat Mielenterveystalon sosiaalisen jännittämisen omahoito-ohjelmassa.

Mikä on diagnoosi?

Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös