Siirry pääsisältöön

Masennuksen ja ahdistuksen fyysiset oireet

Masennukseen ja ahdistukseen liittyy tyypillisesti erilaisia fyysisiä oireita. Kehon oireet voivat olla voimakkaitakin. Tämä voi olla hämmentävää ja aiheuttaa epäilyä fyysisestä sairaudesta.

Masennuksen ja ahdistuksen fyysisiä oireita

Masennukseen ja ahdistukseen voi liittyä monimuotoisia kehollisia oireita, kuten:

  • Väsymys ja voimattomuus
  • Päänsärky
  • Lihaskivut
  • Vatsavaivat, kuten kipu, ummetus tai ripuli
  • Sydämentykytys
  • Hengitysvaikeudet
  • Pahoinvointi
  • Huimaus

Myös uniongelmat, kuten unettomuus, ovat yleisiä masennuksen ja ahdistuksen yhteydessä. Myös seksuaalisen toimintakyvyn ongelmat voivat liittyä masennukseen tai ahdistukseen.

Mistä fyysiset oireet johtuvat?

Mielenterveys on suoraan yhteydessä fyysiseen terveyteen aivojen toiminnan muutosten kautta.

Aivot ovat osa keskushermostoa ja yhteydessä koko elimistöön muun hermoston välityksellä. Aivot säätelevät elimistön, esimerkiksi suoliston, toimintaa.

Mikä auttaa, jos masennus tai ahdistus aiheuttaa fyysisiä oireita?

Oireisiin saa apua hyvästä mielenterveyden hoidosta sekä kohdennetuista kehollisista keinoista.

Mielenterveyden hyvä hoito

Hae rohkeasti apua masennukseen tai ahdistukseen. Voit kertoa lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle myös kehon oireistasi.

Masennukseen ja ahdistukseen on saatavilla myös omahoito-ohjelmat ja nettiterapiaa.

Ymmärrys siitä, mistä on kysymys

Vaikka huolestuminen kehon oireista on ymmärrettävää, huoli kuitenkin voimistaa kehon oireita.

Vaikka masennukseen ja ahdistukseen liittyvät kehon oireet aiheuttavat haittaa, ne ovat kuitenkin itsessään vaarattomia.

Keholliset keinot

Liikunta ja rentoutumisen harjoittelu voivat auttaa merkittävästi kehollisten oireiden hoidossa.

Joitakin voi helpottaa myös arkiset asiat, kuten saunominen, yhteys muihin ihmisiin tai rauhoittavan ja miellyttävän musiikin kuuntelu.

Miten oireita hoidetaan?

Masennuksen ja ahdistuksen hoito

Masennuksen ja ahdistuksen fyysisiä oireita hoidetaan osana hoidon kokonaisuutta. Masennuksen tai ahdistuksen kokonaishoidon on tarkoitus vaikuttaa myös kehollisiin oireisiin.

Joskus jos esimerkiksi kehon oireet ovat hyvin voimakkaita, voidaan hoitoon ottaa myös kehollisia elementtejä. Tällöin osana hoitoa voi olla esimerkiksi fysioterapiaa.

Liikkuminen

Liikunta on tutkitusti tehokas keino lievän ja keskivaikean masennuksen sekä ahdistuneisuuden hoitoon. Lisäksi liikunta on myös hyvä hoitokeino masennuksen ja ahdistuksen fyysisten oireiden lievittämiseksi.

Liikunnan ei tarvitse tarkoittaa jonkin liikuntalajin harrastamista. Keskeisempää olisi liikkuminen jollain itselle sopivalla sekä mieluisalla tavalla. Esimerkiksi kävely on erinomainen, helppo ja tehokas tapa liikkua.

Milloin ja mistä apua?

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Sinun ei tarvitse tietää itse, mistä oireesi johtuvat.

Ammattilaisen apu

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos omat voimavarat, omahoidolliset ohjeet ja läheisten tuki ei riitä. Ammattilainen kuuntelee ja tukee. Yleensä pyritään myös löytämään yhdessä uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehd

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Pääosin +16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille. Muut nettiterapiat ovat tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös