Siirry pääsisältöön

Nepsypiirteinen oppilas koulussa

Onko oppilaallasi toistuvia vaikeuksia selviytyä kouluarjesta? Onko sinulla herännyt huoli oppilaasi vilkkaudesta, toiminnanohjauksesta, jaksamisesta tai kaverisuhteista? Käyttäytyykö oppilaasi erilaisissa tilanteissa eri tavalla kuin muut samanikäiset?

Mitä nepsypiirteet tarkoittavat? 

Neuropsykiatriset piirteet ovat synnynnäisiä ja usein perinnöllisiä ominaisuuksia. Niistä käytetään tässä yleisluonteista lyhennelmää nepsypiirteet. 

Nepsypiirteiden taustalla on aivojen tietynlainen tapa käsitellä ympäristöstä tulevaa tietoa ja reagoida siihen. Tämä vaikuttaa käyttäytymiseen sekä tapaan olla vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden ihmisten kanssa. 

Nepsypiirteet näkyvät oppilaalla erilaisina vaikeuksina ja vahvuuksina. Usein keskitytään vaikeuksiin, mutta on parempi kääntää katse vahvuuksiin. Vahvuuksia hyödyntämällä oppilas voi selviytyä tilanteista, jotka ovat hänelle vaikeita.  

Nepsypiirteistä lyhyesti

 1. Nepsypiirteet voivat näkyä sekä vaikeuksina että vahvuuksina arjessa.  
 2. Nepsypiirteet ovat synnynnäisiä ja usein perinnöllisiä. Ne säilyvät läpi elämän.  
 3. Nepsypiirteille ei tarvitse tehdä mitään, jos niistä ei ole haittaa arjessa.  
 4. Ympäristöä muokkaamalla voidaan helpottaa nepsypiirteisiin liittyviä vaikeuksia. Samalla voidaan saada oppilaan olemassa olevia taitoja näkyviksi ja vahvistaa niitä. Oppilas voi harjoitella puuttuvia taitoja aikuisen tukemana.  
 5. Vahvuuksien hyödyntäminen ja myönteinen palaute ovat taitoharjoittelussa tärkeitä.  

Miten nepsypiirteet näkyvät koulussa? 

Nepsypiirteisiin liittyviä vahvuuksia voivat olla esimerkiksi 

 • hyvä muisti 
 • yksityiskohtien huomaaminen 
 • vahva oikeudentaju 
 • perusteellisuus 
 • kiinnostuksen kohteet, joista tietää paljon  
 • uskollisuus ystävyyssuhteissa 
 • idearikkaus 
 • innostavuus 
 • tehokkuus 
 • kyky keskittyä kiinnostaviin asioihin intensiivisesti ja pitkäkestoisesti 
 • eläinrakkaus 
 • taito tehdä asioita rutiinia noudattaen 

Tavallisimpia nepsypiirteisiin liittyviä vaikeuksia ovat  

 • keskittymisvaikeudet 
 • nopea reagointi ympäristön tapahtumiin tai omiin maailmoihin vaipuminen 
 • tavallista voimakkaampi tai heikompi reagointi aistiärsykkeisiin 
 • vauhdikkuus sekä vaikeus pysyä paikallaan 
 • vaikeus odottaa omaa vuoroa  
 • vaikeus käyttää mielikuvitusta esimerkiksi tarinan kerronnassa ja leikkeissä 
 • vaikeus ymmärtää keskustelua tai pysyä mukana keskusteluissa - piirre voi nousta esiin sosiaalisten tilanteiden monimutkaistuessa iän myötä 
 • vaikeudet tilanteissa, joissa siirrytään paikasta tai tekemisestä toiseen tai joissa päiväohjelmaan tulee muutoksia 
 • kuormittuminen ympäristöstä sekä sisäisestä ponnistelusta kertyvistä asioista 
 • hankaluudet silmän ja käden yhteistyössä, esimerkiksi käsin kirjoittamisessa 

Mikä auttaa oppilasta, jolla on nepsypiirteitä?  

Neuropsykiatriset piirteet ovat pysyviä ominaisuuksia. Niille ei tarvitse tehdä mitään, jos niistä ei ole haittaa arjessa. Piirteiden ilmeneminen voi muuttaa muotoaan kasvun ja kehityksen myötä. 

Oppilas voi tarvita aikuisten apua ympäristöstä tulevan tiedon käsittelemiseen ja sopivien toimintatapojen löytämiseen.  

Oppilas voi oppia näitä taitoja harjoittelemalla niitä kaikissa elinympäristöissään. Taitojen harjoitteluun hän tarvitsee lähipiiriinsä kuuluvien aikuisten tukea ja kannustusta.   

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattavat kiinnostaa myös