Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Lär dig att sätta upp mål

När du har funderat på dina värderingar samt styrkor och svårigheter så vet du kanske bättre i vilken riktning du vill gå i ditt liv. Nu är det dags att sätta upp konkreta mål som för dig närmare det som är meningsfullt för dig.

Då målen baserar sig på dina värderingar och är väldefinierade orkar du anstränga dig för att uppnå viktiga saker. Att uppnå mål stärker självförtroendet, ökar välbefinnandet och ger en känsla av att lyckas med något. Målen hjälper dig också att aktivt välja åtgärder som för dig mot det som du vill uppnå.

Lagom stora mål

Det är ofta utmanande att fastställa mål av rätt storlek, liksom att hålla fast vid och förbinda sig till dem. När utmaningar uppstår är det sällan på grund av en brist på viljestyrka, utan ett problem med själva målet.

Ibland är målen orealistiska eller diffusa. Ibland skulle man behöva vända upp och ner på livet för att uppfylla dem. Man också ha för många mål samtidigt.

Kort- och långsiktiga mål

Ofta behövs både kortsiktiga och långsiktiga mål. Ett mål kan bestå av flera delmål.

Långsiktiga mål är ofta drömmar som kan förändras och bli mer exakta med tiden. Studiemotivationen kan oftast ökas genom att se på studierna som ett delmål på resan mot ett större mål i framtiden.

Sätta upp och uppnå mål

Kom också ihåg att måluppfyllelse i sig inte är det viktigaste. Målen hjälper dig att hålla riktningen, men det viktiga är att agera i enlighet med värderingarna. Om ett mål visar sig vara svårt att genomföra eller besvärligt kan du alltid välja ett nytt.

Men hur sätter man då upp genomförbara och vettiga mål? När du sätter upp mål lönar det sig att göra det förnuftigt och till exempel testa SMART-modellen. SMART är en uppsättning kriterier enligt vilka du kan bedöma hur sannolikt det är att uppnå ett mål.

Ett SMART, dvs. ett förnuftigt mål

Övning: Sätt upp ett mål

Mål

Du kommer på minst ett meningsfullt mål som du kan arbeta i riktning mot. Att arbeta mot mål som är meningsfulla för en själv stöder välbefinnandet.

Anvisning

Skriv ner ditt mål och fundera på konkreta steg mot målet. Använd dina reflektioner kring hur ett meningsfullt liv ser ut för dig.

De första stegen kan vara mycket små. Försök också planera var och när du ska ta steg mot ditt mål.

Exempel

Mål: Få godkänt i matematikkursen.

Ett eller flera konkreta steg mot målet:

  1. Göra upp en studieplan: Plan för att ta stegen
  2. Den här veckan: att bekanta mig med studietekniker och välja lämpliga tekniker
  3. I början av veckan: att dela upp de saker som ska studeras i mindre delar. Att preliminärt planera studierna och återhämtningen fram till tentamen.
  4. Att göra en kort mindfulnessövning vid frustration eller brist på motivation. Redigera planen och be om hjälp vid behov.
Loading ...