Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten sietää epävarmuutta?

Raskauden, synnytyksen ja vauva-ajan väistämätön epävarmuus ja kontrolloimattomuus voivat herättää avuttomuuden- ja turvattomuudentunteita. Näitä tunteita esiintyy ainakin hetkellisesti kaikilla.

Joillakin avuttomuuden- ja turvattomuudentunteet ovat hyvinkin sitkeitä ja haittaavia. Siihen, miten tunnetasolla reagoi, vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet, temperamentti, persoonallisuuden piirteet ja ihmissuhdekokemukset.

Psyykkiseen sietokykyyn vaikuttavat erityisesti

  • itsetunto ja itseluottamus
  • koettujen menetysten ja pettymysten syvyys ja toistuvuus
  • kyky luottaa muihin tuen ja turvan lähteenä

Lisää luottamusta itseen ja muihin

Lapsen saamiseen liittyvä epävarmuus voi tuntua kuormittavalta ja jopa pelottavalta.

Raskauden aikana voi monin tavoin vahvistaa luottamusta itseensä synnyttäjänä ja vanhempana. Keskeistä on suunnata huomio niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa, ja pyrkiä hyväksymään ne asiat, joihin ei voi vaikuttaa. Tärkeää on myös kyetä tukeutumaan toisiin silloin, kun tuntuu siltä, että tarvitsee apua.

Harjoittelu vahvistaa itseluottamusta ja pärjäävyyden kokemusta. Harjoituksia löydät Työkaluja-osiosta.

Hyödyllinen toiminta raskausaikana

Sinun kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä. Saat niiden kautta käsityksen voimavarojesi riittävyydestä ja siitä, mitkä asiat saattavat kaivata muutosta.

Stressitietoisuuden vahvistaminen

  • onko kuormitus ja rauhoittuminen tasapainossa?

Turvatietoisuuden vahvistaminen

  • mistä saan turvantunnetta?

Toisiin turvautuminen

  • miten voin jakaa kokemuksiani ja saada huolenpitoa?

Tunnetietoisuuden vahvistaminen

  • miten tunnistan ja sanoitan tunteeni?

Hallinnantunteen vahvistaminen

  • miten voin keskittää energiani niihin asioihin, joihin voin vaikuttaa?

Voimavarojen vahvistaminen

  • miten olen aiemmin selvinnyt haasteista?