Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur kan man tolerera osäkerheten?

Den oundvikliga osäkerheten och förlusten av kontroll under graviditeten, förlossningen och spädbarnstiden kan framkalla känslor av hjälplöshet och osäkerhet. Dessa känslor förekommer åtminstone tillfälligt hos alla.

För vissa är känslorna av hjälplöshet och osäkerhet mycket ihållande och svåra. Hur man reagerar känslomässigt påverkas av individuella egenskaper, temperament, personlighetsdrag och erfarenheter av relationer.

Den psykiska toleransen påverkas särskilt av

  • självkänsla och självförtroende
  • djup och frekvens av upplevda förluster och besvikelser
  • förmåga att lita på andra för stöd och trygghet

Bygg förtroende för dig själv och andra

Osäkerheten i samband med att få barn kan kännas betungande och till och med skrämmande.

Under graviditeten finns det många sätt att stärka förtroendet för sig själv som föderska och förälder. Nyckeln är att fokusera sin uppmärksamhet på de saker man kan påverka och försöka acceptera de saker man inte kan påverka. Det är också viktigt att kunna lita på andra när man känner att man behöver hjälp.

Övning stärker självförtroendet och upplevelsen av att klara av situationen. Du hittar övningarna under Verktyg.

Bra aktiviteter under graviditeten

Fundera på följande frågor. Genom dem får du en uppfattning av hur dina resurser räcker till och vilka saker som kan behöva ändras.

Att stärka stressmedvetenheten

  • är belastningen och avslappningen i balans?

Att stärka medvetenheten om säkerhet

  • vad ger mig en känsla av säkerhet?

Att lita på andra

  • hur kan jag dela med mig av mina erfarenheter och få omvårdnad?

Att stärka den känslomässiga medvetenheten

  • hur identifierar och pratar jag om mina känslor?

Att stärka känslan av kontroll

  • hur kan jag använda min energi på det jag kan påverka?

Att stärka resurserna

  • hur har jag övervunnit utmaningar tidigare?