Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Omien traumakokemusten vaikutus

Aikaisemmat tai synnytyksen yhteydessä syntyneet traumakokemukset eivät automaattisesti haavoita vanhemmuutta.

Vanhemmuuden vaatimukset, kuten omille ja vauvan tunteille herkistyminen sekä huolen pitäminen itsestä ja vauvasta, voivat kuitenkin herättää aikaisempiin kokemuksiin liittyviä hankalia oloja.

Traumojen vaikutus vanhemmuuteen

On suhteellisen tavallista, että ihmisillä on taustassaan vaikeita kokemuksia. Traumaattisten kokemusten pitkäaikaiset vaikutukset riippuvat siitä, kuinka paljon tapahtumia on voinut käsitellä.

Tapahtunutta asiaa läpikäymällä saa ymmärrystä siihen, miten se on omaan elämään vaikuttanut. Samalla voi oppia keinoja, joilla tapahtuman herättämiä tunnereaktioita voi säädellä.

Trauma voi myös vahvistaa

Traumakokemukset voivat tuottaa vanhemmuuteen myös vahvuutta. Jotkut ajattelevat esimerkiksi, että ”selvisin aikaisemmista kokemuksista, selviän tästäkin”.

Traumakokemukset voivat myös tuoda vahvaa suojelunhalua omaa lasta kohtaan. Kumppani, ystävät ja läheiset ovat voineet tarjota välittämistä, jonka kannattelemana on hyvä astua vanhemmuuteen.

Vakava traumatisoituminen omissa perhesuhteissa

Koettu trauma voi vaikeuttaa

 • oman tunnetilan säätelyä: omat tunteet voivat tuntua liian vaikeilta, hallitsemattomilta tai vaarallisilta
 • oman vireystilan säätelyä: vanhemmuuteen kuuluva virittyneisyys voi tuntua liialliselta, pakottavalta tai uhkaavalta tai voi vajota toimintakykyä lamaavaan alivireisyyteen
 • aikaan ja paikkaan kiinnittymistä
 • johdonmukaista läsnäoloa lapselle: trauma voi aiheuttaa poissaolevuutta ja epätodellista oloa
 • hoivan tarjoamista vauvalle
 • omista tarpeista huolehtimista
 • lapsen kehitystä tukevien päätösten tekemistä
 • kohtuullisten vaatimusten asettamista itselle ja kokemusta siitä, että on riittävän hyvä vanhempi

Tunnista laukaisevat tekijät

On hyvä tutkia, mitkä asiat toimivat laukaisevina tekijöinä. Pohdi

 • mistä vauvan kanssa olemiseen liittyvästä tulee tukala, pelokas, ahdistunut tai muuten huono olo?

Voit myös kiinnittää huomiota siihen, vältteletkö joitain tilanteita tai asioita. Näitä voivat olla esimerkiksi

 • omat hankalan tuntuiset ajatukset
 • vauvan kanssa ulos meneminen

Tieto traumatisoitumisen vaikutuksista voi auttaa sinua ymmärtämään itseäsi paremmin. Vanhempana voit pikkuhiljaa alkaa ajattelemaan, että: ”En olekaan huono, vaan minulle on tapahtunut vaikeita asioita. Teen hyvin, kun haen apua. Muutkin kamppailevat samanlaisten vaikeuksien kanssa.”

Milloin traumoja täytyy hoitaa?

Sinun kannattaa hakea heti apua, jos

 • sinulla ei ole läheisiä tai et voi saada heiltä riittävästi tukea
 • jos olo on niin tukala, että yrität säädellä tunteitasi esimerkiksi päihteillä tai itsesi satuttamisella
 • jos vauvan hoitaminen tuntuu sietämättömältä
   

Muista

On hyvää vanhemmuutta huomioida omia vaikeita oloja ja hakea niihin apua. Mitä varhaisemmin apua saa, sitä paremmin se auttaa.