Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Tunnetaidot ja hyvinvointi

Raskaus ja synnytys ovat elämää muuttavia kokemuksia, ja niiden kuuluukin herättää tunteita. Tunteet voivat olla aiempaa intensiivisempiä ja sitkeämpiä. Kaikenlaiset tunteet kuuluvat asiaan ja ovat sallittuja.

Omien tunteiden ymmärtäminen ja niiden olemassaolon salliminen lisää myötätuntoa itseä kohtaan. Parhaimmillaan tunteiden hyväksyminen auttaa elämään oman näköistä sekä omien tarpeiden ja arvojen mukaista elämää.

Tunteiden tunnistaminen

Voit säädellä vain niitä tunteita, jotka tiedostat ja tunnistat. Kyky tunnistaa tunteita voi vaihdella riippuen tilanteesta ja tunteen laadusta.

Myös mielen kuormittuneisuus voi heikentää kykyä tiedostaa ja ymmärtää omia tunteita. Raskaus- ja vauva-aikaan liittyy usein ennakoimatonta kuormitusta. Kuormitus korostuu varsinkin silloin, jos ei ole mahdollisuutta levätä riittävästi tai vaatimukset käyvät ylivoimaisiksi.

Väistämättä tulee myös hetkiä, jolloin tunteet tuntuvat ylivoimaisilta. Niissä tilanteissa saattaa reagoida ennen kuin ehtii edes tiedostaa, mitä tuntee.  

Tunteiden hyväksyvä havainnointi 

Joskus voi kokea samanaikaisesti useita tunteita. Tällöin niiden tunnistaminen ja säätely voi olla haastavaa.

Ensimmäinen askel tunteiden tunnistamiseen on harjoitella niiden hyväksyvää havainnointia. Siinä pyrkimys on vain huomata, mitä tunteita juuri nyt herää, ilman että tarvitsisi muuttaa mitään.

Hyväksyvä havainnointi voi auttaa huomaamaan, mistä tunteen heräämisessä on kyse. Se myös auttaa tekemään omaa hyvinvointia tukevia valintoja.

Hyväksyvä ja myötätuntoinen asenne tunteita kohtaan auttaa myös sietämään kaikkea sitä, mitä itsessä herää raskauteen, synnytykseen, vauva-aikaan ja vanhemmuuteen liittyen.

Tunteiden hyväksymisen haasteet

On mahdollista, että omien tunteiden huomioimiselle ei ole aikaisemmin elämässä ollut tilaa tai siihen ei ole saanut muiden apua. Tällöin tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen voi olla hyvin haastavaa. Voi tuntua siltä, ettei omille tunteilleen voi mitään, ne ovat ylivoimaisia tai ne on parempi sulkea pois.

Tunteiden hyväksymisen haasteet voivat näkyä syyllisyytenä, häpeänä, kiukkuna tai tunteiden välttelynä. Se voi johtaa kuormittuneisuuden kasvamiseen, voimavarojen kulumiseen sekä ajattelun ja toiminnan kapeutumiseen.

Muista

Omien tunteiden ymmärtäminen ja niiden olemassaolon salliminen lisää myötätuntoa itseä kohtaan.