Skip to main content

Egenvårdsprogram

Effekten av ens egna traumatiska upplevelser

Traumatiska upplevelser som har inträffat tidigare eller under förlossningen skadar inte automatiskt föräldraskapet.

Men föräldraskapets krav, såsom känslighet för ens egna och babyns känslor och att ta hand om sig själv och babyn, kan skapa besvärliga känslor relaterade till tidigare erfarenheter.

Effekterna av trauma på föräldraskap

Det är relativt vanligt att människor har svåra upplevelser i sin bakgrund. De långsiktiga effekterna av traumatiska upplevelser beror på hur mycket händelserna har bearbetats.

Genom att gå igenom det som hänt får du en förståelse för hur det har påverkat ditt eget liv. Samtidigt kan du lära dig sätt att reglera de känslomässiga reaktioner som utlöses av händelsen.

Trauma kan också stärka

Traumatiska upplevelser kan också ge styrka i föräldraskapet. Vissa tänker till exempel att ”jag klarade av de tidigare upplevelserna, jag klarar också av det här”.

Traumatiska upplevelser kan också skapa en stark instinkt att skydda sitt barn. Partnern, vänner och närstående har kunnat erbjuda omsorg, vilket hjälper dig att ta steget in i föräldraskapet.

Svår traumatisering i ens egna familjerelationer

Upplevda trauman kan göra det svårt

 • att reglera sitt eget känslomässiga tillstånd: de egna känslorna kan verka för svåra, okontrollerbara eller farliga
 • att reglera sin egen vakenhet: känsligheten i föräldraskapet kan kännas överdriven, tvingande eller hotande, eller man kan vara understimulerad, vilket lamslår funktionsförmågan
 • att anknyta till tid och plats
 • att vara konsekvent närvarande med barnet: trauma kan orsaka tankspriddhet och rubba verklighetskänslan
 • att ta hand om babyn
 • att ta hand om sina egna behov
 • att fatta beslut som stöder barnets utveckling
 • att ställa rimliga krav på sig själv och upplevelsen av att vara en tillräckligt bra förälder

Identifiera utlösande faktorer

Det är bra att utforska vilka saker som är utlösande faktorer. Fundera på

 • vad det är med babyn som får dig att känna dig kvävd, rädd, ångestfylld eller annars illamående?

Du kan också observera om du undviker vissa situationer eller saker. Dessa kan till exempel vara

 • egna besvärliga tankar
 • att gå ut med babyn

Att känna till effekterna av traumatisering kan hjälpa dig att bättre förstå dig själv. Som förälder kan du gradvis börja tänka: ”Jag är inte dålig, men svåra saker har hänt mig. Jag gör rätt när jag söker hjälp. Andra kämpar också med liknande svårigheter.”

När behöver trauman behandlas?

Du bör söka hjälp omedelbart om

 • du inte har några närstående eller inte kan få tillräckligt med stöd från dem
 • du känner dig så kvävd att du försöker reglera dina känslor med till exempel rusmedel eller genom att skada dig själv
 • om det känns outhärdligt att ta hand om babyn
   

Kom ihåg

Det är bra föräldraskap att ta hänsyn till sina egna svåra känslor och söka hjälp för dem. Ju tidigare du får hjälp, desto mer hjälper det.