Skip to main content

Egenvårdsprogram

Emotionella färdigheter och välbefinnande

Graviditet och förlossning är omvälvande upplevelser som ändrar på livet, och de ska väcka känslor. Känslorna kan vara mer intensiva och ihållande än tidigare. Alla typer av känslor hör till saken och är tillåtna.

Att förstå sina egna känslor och låta dem finnas ökar medkänslan för en själv. I bästa fall hjälper acceptans av de egna känslorna dig att leva ett liv som ser ut som du och motsvarar dina behov och värderingar.

Att identifiera känslor

Du kan bara reglera de känslor som du är medveten om och känner igen. Förmågan att känna igen känslor kan variera beroende på situationen och känslornas art.

Mental belastning kan också försämra förmågan att bli medveten om och förstå sina egna känslor. Graviditeten och spädbarnstiden åtföljs ofta av en oförutsedd belastning. Belastningen är särskilt uttalad om det inte finns möjlighet att få tillräckligt med vila eller kraven blir överväldigande.

Det kommer oundvikligen att finnas stunder när känslorna känns överväldigande. I dessa situationer kan du reagera innan du ens har tid att bli medveten om vad du känner.  

Observation och acceptans av känslor 

Ibland kan du uppleva flera känslor samtidigt. I det här fallet kan det vara utmanande att identifiera och reglera dem.

Det första steget för att känna igen känslor är att öva accepterande observation av dem. Målet är att bara lägga märke till vilka känslor som uppstår just nu, utan att behöva ändra någonting.

Observation och acceptans kan hjälpa dig att upptäcka vad känslan handlar om. Det hjälper dig också att göra val som stöder ditt välbefinnande.

En accepterande och medkännande inställning till sina känslor hjälper dig också att tolerera allt som uppstår i dig själv i anslutning till graviditet, förlossning, spädbarnstiden och föräldraskapet.

Utmaningarna med att acceptera känslor

Det är möjligt att det inte har funnits utrymme för att ta hänsyn till ens egna känslor tidigare i livet eller att man inte har fått hjälp av andra. Då kan det vara mycket utmanande att känna igen och acceptera känslor. Det kan kännas som att man inte kan göra något åt sina egna känslor, de är överväldigande, eller det är bättre att slå bort dem.

Utmaningarna med att acceptera känslor kan visa sig som skuld, skam, ilska eller undvikande av känslor. Det kan leda till ökad stress, utarmning av resurser och begränsningar i tänkandet och handlingarna.

Kom ihåg

Att förstå sina egna känslor och låta dem existera ökar medkänslan för en själv.