Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

7. Tarkkaavaisuusharjoitus (7:08)

Keskitetyn tarkkaavaisuuden kautta pyritään rauhoittamaan mielen ylenpalttinen työskentely. Tarkkaavaisuusharjoituksissa on tavoitteena keskittää ajatukset ja havainnointi harkitusti valittuihin kohteisiin. Tätä kautta rauhoitetaan mieli ja keho.

Mitä se tarkoittaa?

Keskitetty tarkkaavuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että henkilö tekee tietoisen valinnan siitä, mitä kohdetta hän havainnoi. 

Tämä ei tarkoita muiden aistihavaintojen tai mieleen nousevien asioiden poissulkemista. Ajatus- ja tunnetiloja havainnoidaan ilman, että yksittäiseen havaintoon takerrutaan. 

Harjoituksen aikana olet tietoinen kehostasi ja aistihavainnoistasi, mutta sinun ei tarvitse reagoida niihin. 

Miten se auttaa?

Harjoittelun aikana mieltä ei tyhjennetä ajatuksista tai tunteista. Harjoittelun avulla niihin saadaan hyödyllistä etäisyyttä. Voit huomata, että ajatuksiin ei tarvitse automaattisesti takertua. 

Ajatukset tulevat ja menevät omaan tahtiinsa. Niistä voi päästää irti kuin leijasta tuulisella säällä tai yhtälailla pitää niin halutessaan kiinni.

Harjoitus: Kohdenna tarkkaavaisuus (7:08)

Tavoite

Opit havainnoimaan mielessäsi esiintyviä ajatus- ja tunnetiloja ilman, että takerrut yksittäisiin havaintoihin.

Ohje

Harjoitteen aikana olet tietoinen kehostasi sekä ympäristöstäsi tulevista aistihavainnoista ilman, että sinun täytyisi reagoida niihin.

Valitse ennen harjoitteen alkua miellyttävä kohde, johon voit kiinnittää katseesi. Se voi olla esimerkiksi maisema, esine tai seinällä oleva kuva. Harjoituksen tekstissä käytämme visuaalisena kohteena maisemaa.

Tarkoitus ei ole tehdä erityisiä havaintoja visuaalisesta kohteesta. Kohde toimii harjoitteessa visuaalisena ankkurina, johon huomio ja tarkkaavuus kohdistetaan silloin, kun mieli pyrkii takertumaan ajatusten käsittelemiseen.

Harjoituksia on hyvä tehdä päivittäin ja joskus useammankin kerran päivässä.
  • Harjoituksia on tärkeä tehdä säännöllisesti, vähintään 2–3 viikon ajan.
  • Säännöllinen harjoittelu saa aikaan kestävämpiä muutoksia. 

Voit kuunnella tai lukea harjoituksen.

Audio file