Skip to main content

Information om våld

Att känna aggression är en normal del av livet. Ibland kan känslan av aggression bryta ut okontrollerat i ett våldsamt beteende. Våldet kan vara fysiskt eller psykiskt.

Psykiskt våld

Psykiskt våld innebär att man förtrycker en annan människa. Det inkluderar till exempel hot, förminskning, utpressning, ekonomisk begränsning, isolering från andra människorelationer och kränkning av den andras integritet. Även mobbning är psykiskt våld.

Fysiskt våld

Fysiskt våld inkluderar allt som kränker en annan persons fysiska integritet, som att slå, knuffa, förhindra personen från att röra sig eller slita i personens hår. Man kan också uppleva fysiskt våld utan att få blåmärken eller andra märken på kroppen.

Sexuellt våld

Alla har en sexuell självbestämmanderätt. Det innebär att man alltid har rätt att bestämma med vem, när och hur man har sex.

Sex utan ett samtycke från båda parter är sexuellt våld. I de flesta fall är våldsutövaren en person som man redan känner, till exempel ens partner.

Våld i nära relationer

Psykiskt våld i nära relationer börjar vanligtvis gradvis och utan att man lägger märke till det. Till en början får personen som utövar våld den andra personen att förändra på små vardagliga saker. Senare ökar kontrollen allt mer och även sociala relationer begränsas.

Psykiskt våld kan så småningom leda till att våldsutövaren kontrollerar allt som den andra personen gör och isolerar hen socialt från den övriga världen.

Fysiskt våld kan också börja gradvis och blir vanligtvis allt råare med tiden. Fysiskt våld stannar mycket sällan vid en enskild misshandel eller handling.

Den sexuella självbestämmanderätten gäller även i ett parförhållande. Sex utan den andra personens samtycke hör inte till ett parförhållande, utan är ett förvrängt sätt att utöva makt och förtrycka den andra. Våldtäkt och annat sexuellt våld är ett brott.

Våld mot barn

Våld som riktar sig mot barn kan vara psykiskt eller fysiskt.

Psykiskt våld kan till exempel vara att kalla ett barn för något nedsättande eller att förnedra, förminska, förlöjliga, hota eller skrämma barnet.

Fysiskt våld gör ont och orsakar i värsta fall skador på barnets kropp, såsom blåmärken, skrubbsår, håravfall eller frakturer. Fyskt våld orsakar även psykiska men för barnets utveckling. 

Att ett barn bevittnar våld är också våld mot barn. Att se eller höra våld är lika skadligt som om barnet själv skulle utsättas för våld.

Att hantera hårdhänt eller skaka ett spädbarn är misshandel som kan få långtgående konsekvenser. I värsta fall kan det vara livsfarligt för spädbarnet. Även en kortvarig skakning kan orsaka skada. Risken för skador är störst hos mycket små barn, men att skaka ett äldre barn är också farligt.

Aga och andra former av våld är ett allvarligt hot mot ett barns utveckling.

Läs mer

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av