Skip to main content

Var får man hjälp i en våldssituation?

Vem som helst kan bli utsatt för våld, oavsett kön och ålder. Redan en enda upplevelse av våld är en anledning till att söka hjälp.

Man kan söka hjälp även om man känner sig hotad eller om det av någon annan anledning inte känns tryggt där hemma. Även de som utövat våld eller är rädda för sina egna aggressiva känslor kan få hjälp.

Skyddshem

Man kan åka direkt till ett skyddshem utan remiss och ringa dit dygnet runt.

I Finland finns det cirka 30 skyddshem. Det finns minst ett skyddshem i varje landskap och servicen är tillgänglig oberoende av var man bor. Att bo på ett skyddshem är kostnadsfritt för klienten.

Ett skyddshem är en plats där man kan bo tillfälligt när man har utsatts för våld, känt sig hotad eller otrygg inom familjen eller i en nära relation. På ett skyddshem får man genast skydd och krishjälp. Skyddshemmet ger hjälp och stöd för att återställa sig från våld samt för att bryta våldsspiralen och förebygga våld. Förutom emotionellt stöd och hjälp erbjuder skyddshemmet också hjälp med praktiska frågor, som att ordna boende och ansöka om besöksförbud.

Använd länken nedan för att finna kontaktuppgifterna till det skyddshem som är närmast dig.

I en akut nödsituation

Om situationen är akut och allvarlig ska du omedelbart ringa nödnumret 112, kontakta ett skyddshem som har jour dygnet runt eller kommunens socialjour.

Du finner flera servicesställen om du söker efter den närmaste socialjouren på finska på Suomi.fi (Sosiaalipäivystys, se länken nedan).

 

Till dig som blivit utsatt för våld i nära relationer eller sexuellt våld

Samtalsstöd 24/7

Övrigt samtalsstöd per telefon

Till dig som blivit utsatt för sexuellt våld eller sexualbrott

Brottsofferjouren RIKU erbjuder samtalshjälp, handledning och information om vad en brottmålsprocess innebär. Man får hjälp med frågor som rör besöksförbud och skadestånd samt hjälp med att skaffa ett rättsbiträde.

Seri-stödcentren är stödenheter för alla över 16-åringar som upplevt sexuellt våld. Centret erbjuder rättsmedicinsk undersökning, medicinsk behandling samt traumastöd och övrig rådgivning.

Raiskauskeskus (Rape Crisis Center) Tukinainen ger stöd, hjälp och råd till dem som blivit utsatta för sexuella övergrepp eller sexuellt våld, deras närstående och personer som arbetar med dem. De som upplevt sexuellt våld har möjlighet att få hjälp och rådgivning (1-3 besök) av en krisarbetare på centrets mottagning.

Övriga stödtjänster

Stödgrupper och kamratstöd

Chattar

Nättjänster

Barn och unga

Om ett barn eller en ung person har upplevt våld i inom familjen eller i nära relationer ska man kontakta barnskyddet.

Du finner flera servicesställen om du söker efter det närmaste barnskyddet på finska på Suomi.fi (Lastensuojelu, se länken nedan).

MLL:s Barn- och ungdomstelefon erbjuder samtalshjälp både via barn- och ungdomstelefonen samt via en nätbrevstjänst.

Hjälp till våldsutövaren

  • Brottsofferjouren RIKU erbjuder samtalshjälp, handledning och information om vad en brottmålsprocess innebär. Man får hjälp med frågor som rör besöksförbud och skadestånd samt hjälp med att skaffa ett rättsbiträde.
  • Maria Akademi stöder kvinnor som har använt våld eller är rädda för att de kommer att använda våld.
  • Miessakki rf:s Lyömätön Linja (på finska eller engelska) stöder män som har använt våld eller är rädda för att de kommer att använda våld.
  • Om du är rädd för att du kommer att använda våld mot dina barn bör du kontakta familjerådgivningsbyrån i ditt område. Du finner flera servicesställen om du söker efter den närmaste familjerådgivningen på finska på Suomi.fi (Perheneuvolat, se länken nedan).
  • Du kan också få hjälp av Net skyddshem.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av