Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för aggression

Har du under det senaste halvåret tappat besinningen till den grad att du har gjort något som du ångrat efteråt? Bekanta dig med dina svåra känslor med hjälp av detta egenvårdsprogram för aggression, och hitta bättre sätt att hantera aggressionen.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Egenvårdsprogrammet passar alla som vill reflektera över sin aggressivitet och sitt beteende och få bättre kontroll över sina reaktioner.

Kom ihåg att aggression är en känsla. Våld är en handling. Det är två olika saker.

Målet med programmet är att lära sig att hantera aggression bättre och därmed få en bättre livskvalitet och bättre relationer.
 
Det här egenvårdsprogrammet har utarbetats för lindriga och medelsvåra symtom.  

Du kan använda programmet 

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Egenvårdsprogrammet baseras på Aggressionstrappan-modellen, som publicerats av Befolkningsförbundet och Utbildningsstyrelsen.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du lära dig mer om aggressivitet och hur känslan av aggression uppstår.

Dina tankar och uppfattningar avgör i slutändan vad du gör när känslorna försöker ta över.

Du får lära dig mer om känslor och känslomässiga reaktioner. Du lär dig att känna igen känslor som väcks i kroppen och att skilja mellan en aggressiv handlingsimpuls och våld.

Du lär dig mer om de faktorer som påverkar aggression, såsom ålder och temperament.

Du får också information om hur man kan lära sig att leva med aggressionskänslan utan att skada någon.

2. VERKTYG

I den andra delen börjar du din förändring mot ett liv där du har mer kontroll över dina handlingar.

Övningarna utgör kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Du lär dig metoder som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över överdriven aggressivitet. Du utmanar dina tankar och beteendemönster.

Genom att öva lär du dig att ta ansvar för dina handlingar, lugna ner din kropp, sätta ord på dina känslor och uttrycka din ilska på ett konstruktivt sätt.

I den här delen får du också lära dig vad du kan göra när någon annan tappar besinningen.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du lär dig att förbättra din självkänsla och ha självmedkänsla. När du har en bra självkänsla har du även bättre förutsättningar att hitta bra lösningar också när en jobbig känsla uppstår.

Du lär dig hur du kan bygga upp din vardag så att den stöder din förändring och är mer meningsfull.

Du lär dig också mer om hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet.

I följande video (1:34) hör du hur egenvårdsprogrammet är uppbyggt. Du får också veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att må bättre. 

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Egenvårdsprogrammet 

  • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva 
  • består av tre delar 
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen  

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!  

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång 

Var som helst, när som helst  

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid, dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.  

Aktiv övning ger resultat 

När man lär sig nya verktyg är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när aggressionen håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.  

Du kan få till stånd en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva. 

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.