Skip to main content

Aggression & våld

Att känna aggression är en normal del av livet. Ibland kan känslan av aggression bryta ut okontrollerat i ett våldsamt beteende och omvandlas till våld som riktas mot andra. Våldet kan vara fysiskt eller psykiskt. Det finns hjälp för både de som upplevt våld och de som använder våld.

Information om aggression och våld

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

   Egenvårdsprogram

   Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

   Nätterapier

   Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

    Du kanske också är intresserad av dessa teman