Skip to main content

Aggression & våld

Att känna aggression är en normal del av livet. Ibland kan känslan av aggression bryta ut okontrollerat i ett våldsamt beteende och omvandlas till våld som riktas mot andra. Våldet kan vara fysiskt eller psykiskt. Det finns hjälp för både de som upplevt våld och de som använder våld.

Information om aggression och våld

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av dessa teman