Skip to main content

Information om aggression

Aggression är en känsla. Det är inte en handling, utan bara en känsla.

Alla blir någon gång så arga att de inte kan kontrollera sig själva.

Det kan finnas andra känslor, som ångest, skam, besvikelse, svartsjuka eller hopplöshet bakom aggressionen eller förekomma samtidigt med den.

Hur känns aggression?

Känslan av aggression påverkar kroppen på flera olika sätt:

 • Blodtrycket stiger.
 • Hjärtat slår snabbare.
 • Händerna börjar svettas.
 • Musklerna spänns.
 • Testosteron- och adrenalinnivåerna stiger.
 • Hjärnan förbereder kroppen och psyket inför en kämpa- eller fly-situation.

Dessa känslor går dock över av sig själva. Hormonhalterna sjunker gradvis och deras effekter börjar minska. Blodtrycket sjunker och hjärtat slår långsammare. Tankarna blir klarare och det blir igen lättare att hantera saker och ting.

Vad är det bästa sättet att få utlopp för sin aggression?

Man kan oberoende av ålder lära sig att få utlopp för och hantera sin aggression. De flesta kan bestämma sig för att aldrig använda våld mot sig själva eller andra.

När du letar efter ett bra sätt att få utlopp för dina aggressioner ska du komma ihåg dessa regler:

 • Ingen får skadas.
 • Inget får gå sönder.
 • Inget oåterkalleligt får hända.

Fundera redan i förväg på hur du ska agera nästa gång känslan av aggression uppstår.

Du kan få utlopp för dina aggressioner på till exempel följande sätt:

 • Fundera på vad som orsakar aggressionen. När du förstår orsaken till känslan är det lättare för dig att handskas med den och lugna ner dig.
 • Ge utlopp för en jobbig känsla genom att göra något fysiskt. Du kan till exempel skrika, klämma om ett föremål hårt eller röra på dig intensivt en stund.
 • Lämna situationen en stund för att lugna ner dig. Du kan till exempel gå till ett annat rum eller ta en kort promenad.
 • Ta några djupa andetag. Känslan kommer att gå över.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av