Enkät om depressionssymtom (BDI-21)

Välkommen att fylla i depressionsenkäten. Svara på de 21 frågorna nedan och klicka sedan på knappen Räkna ut resultat för att se ditt resultat.

Beakta symtomen från föregående vecka, inklusive svarsdagen, när du svarar. Svara på frågorna så att svaren beskriver din situation och dina känslor som du upplever dem just nu.

*Du kan inte identifieras som svarsperson på något sätt utifrån svaren i denna enkät. Observera dock att vi sparar dina totalpoäng för statistikföring och eventuellt forskningsarbete.

Mer information om enkäten (enbart på finska)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Du har inte svarat på alla frågor än.