Skip to main content

Äldre personer

Här finns information som är avsedd i synnerhet för teman som anknyter till åldrande.

Största delen av Psykportens innehåll lämpar sig för alla åldrar. Det lönar sig alltså att kontrollera om det finns nyttig information för dig också på temasidorna.

Äldre personer och psykisk hälsa

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Symtomtest

Med hjälp av testerna kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultatet av undersökningen ger dig också tips om vad du bör göra till näst.

Information om åldrande och psykisk hälsa

Du kanske också är intresserad av

Du kanske också är intresserad av följande teman