Skip to main content

Nätterapi för paniksyndrom

Nätterapin för paniksyndrom är tänkt för personer som drabbas av panikattacker. I nätterapin lär du dig att bli av med de tankar som orsakar panikattackerna genom metoder som enligt forskning är effektiva.

Mål

Du får information om paniksyndrom och får titta på hur paniksymtomen påverkar ditt liv. Du förbereder dig för situationer som gör dig spänd med hjälp av en specialiserad terapeut.

Nätterapin bygger på självständigt arbete och effektiva övningar. Du har kontakt med en nätterapeut via meddelanden. Terapeuten kommenterar dina övningar och svarar på dina frågor.

Längd

Terapin framskrider genom att du under åtta veckor självständigt genomför en session på cirka en timme i taget. Du kan genomgå sessionen och göra övningarna kopplade till den var som helst vid lämplig tidpunkt.

Hur får jag nätterapi?

Du behöver en remiss från en läkare. Vilken som helst läkare kan skriva en remiss för dig och det krävs inte en skild betalningsförbindelse. Nätterapin är avgiftsfri för dig. Läs mera om att söka till nätterapi och om nätterapins upplägg.

Inloggning

Har du redan en remiss till nätterapin för paniksyndrom? Logga in i tjänsten Min vårdväg med dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat. Du hittar din nätterapi på förstasidan.

Mobilappen Min vårdväg

Nätterapin för paniksyndrom är också tillgänglig i mobilappen Min vårdväg. Appen är anpassad för telefonskärmar, men innehållet motsvarar det som finns i nättjänsten. Du kan också enkelt skicka meddelanden till din nätterapeut och fylla i dagböcker i samma app.

Tekniska problem?

Du kan få hjälp med tekniska problem som rör plattformen Min vårdväg på nummer 0800 132 300. Servicenumret betjänar vardagar kl. 07–21 samt veckoslut och söckenhelger kl. 07–15.40.

Vid andra problem, kontakta verkkoterapia.tuki@hus.fi.

Dataskydd

Patientuppgifter som sparas i tjänsten är en del av HUS patientregister vars dataskyddsbeskrivning är tillgänglig på hus.fi.

Är du yrkespersonal?

Bekanta dig med remissanvisningarna för denna nätterapi.