Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för tvångssymtom!

Genom detta egenvårdsprogram får du hjälp för dina tvångssymtom. Får du upprepade gånger obehagliga tankar som är svåra att hantera? Har du ett behov av att ritualmässigt upprepa vissa rutiner? Får du ångest av detta?

Egenvårdsprogrammet för tvångssymtom hjälper dig att bryta den negativa spiralen av tvångssymtom. Målet är att du gradvis ska kunna frångå tvångshandlingar samt lindra ångesten som tvångstankarna ger upphov till. På detta sätt lindras tvångssymtomen steg för steg, och de negativa effekterna på annat i ditt liv minskar. 

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Egenvårdsprogrammet lämpar sig för alla oavsett ålder och är avgiftsfritt. Du kan delta i egenvårdsprogrammet och övningarna helt anonymt. Du behöver inte uppge dina personuppgifter någonstans.

Det här egenvårdsprogrammet har gjorts med tanke på lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet för tvångssymtom

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om ämnet.
Du kommer att lära dig att identifiera olika symtom och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller dem.

2. VERKTYG

I den andra delen börjar du ta steg mot en förändring.
Du utmanar dina tankar och handlingsmönster. Genom övning lär du dig nya sätt att förhålla dig till olika situationer.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen tar du sikte på framtiden.
Du får mer information om hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar den psykiska hälsan. Du lär dig att hålla fast vid resultaten du uppnått.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en fikapaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya verktyg är det viktigt att kontinuerligt öva. Genom att öva på att använda verktygen i lätta situationer, så hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet registreras inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera och spara dem i en separat fil.

Du kan göra en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du jobbar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga avsnitt och ta pauser så att du får återhämta dig.