Skip to main content

Tvångssymtom

Tvångssymtom kan vara tvångstankar eller tvångshandlingar. Tvångssymtomen kan vara närvarande i vardagen nästan fortlöpande eller förekomma endast sporadiskt. De kan påverka människorelationer samt orsaka rädsla och skam.

Information om tvångssymtom

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Test om tvångssymtom

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogrammet för tvångssymtom

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Mer information om nätterapi för tvångssyndrom

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

Du kanske också är intresserad av dessa teman