Skip to main content

Test av tvångssymtom (OCI-R)

Med detta test kan du bedöma intensiteten av dina eventuella tvångssymtom.

Anvisningar

Läs noggrant igenom följande anvisningar för att besvara frågorna och räkna poängen.

Du kan inte identifieras utifrån dina svar. Vi registrerar de totala poäng du får anonymt i statistiksyfte och för eventuellt forskningsarbete.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Välj alternativet som bäst beskriver hur mycket den aktuella upplevelsen har besvärat eller stört dig under den senaste månaden.

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Källa: Foa, E.B., Huppert, J.D., Leiberg, S., Hajcak, G., Langner, R., et al. (2002). The Obsessive Compulsive Inventory: Development and validation of a short version. Psychological Assessment, 14, 485–496. 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim) 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

I egenvårdsprogrammet hittar du mer information och verktyg. I egenvårdsprogrammet finns bland annat videor, övningar med handledning samt tester. Du kan ta del av programmet i din egen takt och på tider som passar dig.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.