Skip to main content

Hemservice som stöd vid psykiska problem

Välfärdsområdena erbjuder hemservice för hjälp med vardagssysslor. Hemservice ges vid behov till exempel på grund av en skada, sjukdom, utmattning eller någon särskild familjesituation.

  Hemservicen varierar från region till region och du kan få mer information om den från socialväsendet i ditt område.

  I vissa fall har hemservice som grundar sig på socialvårdslagen och hemsjukvård som grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen kombinerats. Då talar man om hemvård.

  Vad är hemservice?

  Hemservicen stöder när man på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med de dagliga sysslorna i hemmet och personliga funktioner, såsom att tvätta sig.

  De anställda inom hemservicen är vanligtvis hemvårdare, hemhjälpare och närvårdare.

  Barnfamiljer har rätt till hemservice då det är nödvändigt för att trygga barnets välbefinnande.

  Vad är hemsjukvård?

  Hemsjukvård är sjukvård som ges i hemmet till patienten och utförs ofta av en sjukskötare.

  Hemsjukvård ges då en person på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom inte kan använda andra hälso- och sjukvårdstjänster. Dess syfte är att underlätta utskrivning från sjukhuset och att klara sig hemma, samt att stödja de anhöriga i hemvården av en sjuk person.

  Hemsjukvård omfattar olika åtgärder som ordinerats av läkare, såsom provtagning, mätningar och uppföljning av hälsan.

  Vad är stödtjänster?

  Stödtjänsterna kompletterar den personliga omsorg som hemservicen tillhandahåller. Stödtjänsterna kan omfatta

  • måltidstjänst
  • städning
  • klädvård
  • butikstjänster och skötsel av andra ärenden
  • tjänster som främjar social interaktion
  • färdtjänst och ledsagarservice.

  Stödtjänsterna är ofta de första tjänsterna som en klient behöver som stöd för självständigt boende. De är också tillgängliga för personer som inte behöver några andra tjänster inom hemservice eller hemvård.

  Stödtjänster kan fås via hemservice, hemvård eller tjänster för äldre eller funktionshindrade. De kan också köpas direkt från privata tjänsteleverantörer. I det fallet kan man utnyttja hushållsavdraget i beskattningen.

  Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

  Symtomtester

  Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

  Nätterapier

  Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

  Du kanske också är intresserad av