Skip to main content

Socialvårdstjänster vid psykiska störningar

Psykiska problem ger ofta upphov till utmaningar inom de flesta områden i livet. En svår livssituation kan även förvärra de psykiska symtomen. Om du behöver hjälp eller stöd i ett svårt skede i livet kan du kontakta socialvårdstjänsten i ditt område.

Förutom att behandla den psykiska störningen är det även viktigt att fundera på hur man kunde göra vardagen smidigare samt ta itu med svåra situationer och problem som hänger över en. Socialtjänsterna erbjuder hjälp med detta.

Orsaker till att kontakta en socialarbetare

I Finland har alla en lagstadgad rätt till behövlig hjälp. Ifall hjälpen från övriga allmänna tjänster inte har varit till tillräcklig hjälp kan man vända sig till socialvården.

Du kan kontakta en socialarbetare angående olika problemsituationer, utmaningar eller kriser relaterade till exempelvis:

 • fostran och familjelivet
 • barnen eller familjesituationen
 • att bo hemma
 • funderingar kring hur man ska bo 
 • vräkning eller bostadslöshet
 • ekonomiska problem
 • problem med missbruk eller den psykiska hälsan
 • vård av anhöriga
 • ensamhet och utslagning
 • tjänster för personer med funktionsnedsättning samt äldre

Socialjouren

Du kan kontakta socialtjänsten exempelvis i följande situationer:

 • Ett barn har lämnats utan omsorg
 • En ung person har allvarliga problem
 • Tillståndet hos en äldre person försämras plötsligt
 • Brådskande vård krävs på grund av rusmedelsbruk
 • Det har skett en olycka
 • Situationen är hotfull eller farlig

Socialjouren når du via nödnumret 112. Du hittar även närmaste socialjourens telefonnummer via Suomi.fi (länk nedan).

Socialjouren är avgiftsfri. Du kan ringa jouren när som helst på dygnet och alla dagar om året.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av