Skip to main content

FPA:s förmåner vid psykiska störningar

Det är möjligt att du för din sjukdom har rätt till FPA:s ekonomiska stöd. FPA erbjuder även rehabilitering som kan göra det lättare att leva med sjukdomen, fortsätta förvärvsarbeta eller återvända till arbetslivet.

FPA:s ekonomiska stöd

De stöd som FPA betalar under sjukdomstiden ersätter en del av kostnaderna som orsakas av sjukdomen samt inkomstbortfallet. Du kan till exempel få sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd eller sjukpension. FPA ersätter även en del av kostnaderna för receptbelagda läkemedel. Du hittar mer detaljerad information om dessa och andra FPA-förmåner på FPA:s webbplats.

FPA:s rehabilitering

Om du på grund av en sjukdom eller skada har svårt att välja yrke eller klara av dina studier eller ditt arbete så kan du få stöd för rehabilitering. FPA ordnar rehabilitering för personer i alla åldrar och tryggar utkomsten under rehabiliteringen.

Rehabilitering gör det lättare att leva med sjukdomen, fortsätta arbeta eller återvända till arbetslivet.

Psykiska rehabiliteringstjänster tillhandahålls av psykiatriska sjukhus, FPA, olika rehabiliteringsanstalter, privata tjänsteproducenter och organisationer.  

Arbetspensionsanstaltens rehabilitering

Du kan ha rätt till arbetspensionsanstaltens rehabilitering om du förvärvsarbetar. Be om mer information via företagshälsovården.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av