Skip to main content

Läkemedelsbehandling vid psykiska störningar

Läkemedelsbehandling är ofta en viktig del i vården av psykiska störningar. Ju allvarligare den psykiska störningen är, desto större är betydelsen av medicinering.  

Vilka läkemedel används? 

Bland annat används antidepressiva läkemedel, antipsykotiska läkemedel, sömnmediciner och lugnande läkemedel i behandlingen. Läkemedel används för att lindra till exempel svårigheter att somna samt att lindra ångest- och depressionssymptom.

Det kan hända att en lämplig medicin inte hittas genast, eftersom människor har nytta av olika mediciner. Ibland behöver medicinen till och med bytas ut. Fördelarna med läkemedelsbehandling syns med en fördröjning på dagar eller veckor. 

Liksom alla läkemedel har även psykiatriska läkemedel biverkningar. Biverkningarna är mycket individuella. På grund av dem tar det ibland sin tid innan man hittar den lämpliga medicinen och doseringen.

Hur fungerar läkemedelsbehandlingen? 

Lämplig vård och medicinering kan  

  • förkorta sjukdomsperioderna och förhindra att de återkommer 
  • lindra symtomen  
  • förbättra funktionsförmågan 
  • förbättra livskvaliteten 

Behovet av medicinering kan vara långvarigt, eftersom symtomen lätt kan återkomma då medicineringen avslutats.  

Medicineringen får inte minskas eller avslutas på egen hand, utan för detta behövs bedömning och stöd av en sakkunnig. Medicineringen planeras alltid individuellt, och det lönar sig att diskutera den med den egna vårdgivaren.

Även i vården av barn kan läkemedelsbehandling användas tillsammans med den övriga vården, om barnets symtom är besvärliga.

Läs mer

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

    Nätterapier

    Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

    Du kanske också är intresserad av