Skip to main content

Barn vid separation

Föräldrarnas separation omvälver barnets värld. Det hur föräldrarna talar om separationen påverkar barnets upplevelse. När föräldrarna separerar är det viktigt att stödja barnets trygghetskänsla.

Föräldrarnas separation är en av de vanligaste livskriserna i ett barns liv. Det kan ta flera år för ett barn att anpassa sig till sina föräldrars separation.

Hur berättar man om separationen för ett barn?

Det är viktigt att man berättar om separationen för barnet så snart som möjligt efter att beslutet fattats, så att hen hinner bearbeta saken. 

Båda föräldrarna bör vara närvarande när man berättar om separationen för barnet. Avsätt en lugn stund, så att familjemedlemmarna inte har något annat program efteråt.  

Barnet måste få veta någon anledning till att föräldrarna skiljer sig. Utan någon uppenbar anledning kan barnet skylla sig själv för separationen. Det måste tydligt berättas för barnet att hen inte kunde ha förhindrat separationen. 

Du kan berätta för barnet att kärleken mellan föräldrarna har tagit slut, men att det inte har något att göra med barnet.  

Att beakta barnets känslor

Det är viktigt att berätta för barnet att föräldrarnas kärlek till barnet förblir oförändrad även om kärleken mellan föräldrarna har tagit slut. Det lönar sig också att berätta för barnet att båda föräldrarna fortsätter att vara föräldrar oberoende av separationen och att båda fortsätter att ta hand om barnet. 

Separationen ger upphov till många tankar och känslor hos barnet. Det hjälper barnet när föräldrarna kan berätta för barnet att hen var önskad och efterlängtad och att det inte var fel att föräldrarna fick barnet. 

Det är också bra att berätta för barnet om vad separationen innebär i praktiken. Detta handlar till exempel om hur vardagen och boendearrangemangen kommer att förändras. 

Hur man stöder ett barn i en separation? 

Förälderns förmåga att lyssna, ha nära kontakt med barnet och stödja hen skyddar barnet från effekterna av separationen. Båda föräldrarna har denna möjlighet.  

Det är förälderns uppgift att hjälpa barnet att bearbeta de känslor och frågor som separationen väcker.  

Det är också bra om föräldern gör det klart för barnet att hen inte behöver oroa sig för hur de vuxna orkar. Det är bra att sätta ord på att föräldern tar hand om sig själv och barnet. 

Föräldraskapet efter separationen

Trots separationen har barnet rätt till båda föräldrarna. Barnet ska ha rätt att tänka gott om båda föräldrarna samt lov att träffa och hålla kontakt med båda sina föräldrar.  

Ibland kan en förälder känna igen en lojalitetskonflikt som barnet upplever, då barnet försöker behaga båda föräldrarna. Barnet kan till exempel berätta olika versioner om vad hen vill för föräldrarna. Du kan berätta för barnet att hen inte behöver välja sida. 

Oavsett barnets reaktioner på separationen är kontakten till barnet alltid förälderns ansvar. Föräldern visar att hen klarar av barnets reaktioner och inte överger barnet i ett svårt ögonblick. 

Barnets vardag efter separationen 

Det är viktigt att båda föräldrarna är närvarande i barnets vardag efter separationen.   

Det är viktigt att barnet upplever att hen inte är gäst i någondera hemmet. Hen har exempelvis en egen säng och egna saker hos båda föräldrarna.  

Hur skyddar man barnet från effekterna av en separation?

Föräldrarna kan skydda barnet från effekterna av separationen genom att sträva efter ett så bra samarbete sinsemellan som möjligt. Att minska grälen mellan föräldrarna eller att skydda barnet från gräl hjälper barnet att anpassa sig till den nya livssituationen. 

Barnets uppväxt och utveckling stöds av att föräldrarna kommer överens om tillräckligt enhetliga principer för föräldraskapet. 

Belastningen av separationen kan minskas genom att upprätthålla rutiner i barnets liv. Det är viktigt att andra aspekter av barnets liv förändras så lite som möjligt vid en separation.   

Det är också bra att barnet kan vänja sig vid det nya boendearrangemanget och skapa ny umgängespraxis med båda föräldrarna innan hen lär känna förälderns eventuella nya partner. 

Externt stöd

Vid behov kan externt stöd sökas för barnet vid en separation. Du kan själv kontakta din lokala familjerådgivningsbyrå, skolpsykolog, barnrådgivningsbyrå eller ungdomspoliklinik. Familjerådgivningen erbjuder också separata skilsmässogrupper för barn. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra familjens välbefinnande när du oroar dig för ditt barns symtom eller ditt eget välbefinnande. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Symtomtest

Det finns symtomtest för att bedöma psykiska problem hos unga och vuxna. Om du är orolig för ditt eget välbefinnande kan du med hjälp av symtomtesten bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från svaren får du tips på vad du kan göra för att underlätta situationen.

Nätterapier

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartenhet för en rad olika tillstånd - nätterapi erbjuder hjälp för en rad olika psykiska problem. Behandlingen bygger på självständigt arbete med stöd av en nätterapeut.

Du kanske också är intresserad av