Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för separation och skilsmässa!

Har du precis separerat eller är du mitt i en separation? Vill du ha hjälp med att ta dig vidare? Det här programmet kan vara till hjälp.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Egenvårdsprogrammet lämpar sig för alla som genomgått en separation, oavsett om det är ett äktenskap, ett samboförhållande eller en annan sorts relation som tagit slut.

Med hjälp av det här programmet kan du bearbeta de frågor som separationen ger upphov till och förstärka ditt psykiska välbefinnande efter separationen.

Du kan använda programmet

  • 24/7
  • gratis
  • oberoende av hur gammal du är
  • helt anonymt – du behöver inte ange dina personuppgifter
  • genom att gå igenom hela programmet eller välja ut endast de delar som passar dig.

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Detta egenvårdsprogram är ett samarbetsprojekt. Samarbetsorganisationerna är Befolkningsförbundet och HUS Psykiatri.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om separationer och relaterade problem.

I den här delen behandlas orsaker till separationer, de praktiska aspekterna av en separation, separationsstadierna och de känslor som en separation ger upphov till.

Du får information om hur situationen för den som lämnat och den som blivit lämnad kan skilja sig åt samt hur man kan klara av vardagen i den nya situationen.

Du får titta på videor där en expert berättar om separationen som en kris och olika frågor relaterade till separation.

I delen behandlas också hur man berättar för barnen om en separation, eventuella symtom som kan förekomma hos barnen och hur man stöder dem mitt i en separation.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Övningarna hjälper dig i sorgearbetet. Det är viktigt att gå igenom alla känslor och upplevelser som är förknippade med separationen. Att hoppa över sorgearbetet kan orsaka kroppsliga symtom eller fysisk sjukdom.

I övningarna får du reflektera över er gemensamma historia och dina bekymmer. Du lär dig att hantera svåra känslor, såsom skam, ilska och svartsjuka eller att kärlekskänslorna fortsätter utan gensvar.

Slutligen tänker du framåt i livet och lär känna dig själv igen.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Den sista delen fokuserar på vardagen efter separationen.

Du får fundera över dina planer för framtiden. Vid behov får du råd om föräldraskap och relationer.

Du får också mer information om hur en kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar psyket och välbefinnandet.

Du hittar också länkar till övrigt innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera bättre i vardagen och hantera dina symtom

Det här är också ett arbetsredskap för professionell personal

Egenvårdsprogrammet kan användas som stöd för grupper eller individuella samtal i sin helhet eller i delar.

Den yrkesutbildade personen kan ge stöd och handledning i övningarna. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behöver man vanligtvis träffas 1–3 gånger. Då kan du till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

En minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är alltid tillgängligt för dig när du har tid. Du kommer åt materialet dygnet runt, oavsett var du är. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Att öva aktivt ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan få till stånd en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Det är fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så du kan återhämta dig.