Skip to main content

Parrelationen och psykiskt välbefinnande

En parrelation är som en stig som du följer och längs vilken du lär dig något nytt hela tiden. Flexibilitet, interaktion och ansvar är färdigheter som hjälper till att bygga en balanserad parrelation.

En lycklig, balanserad parrelation stöder psykiskt välbefinnande. Närhet och förtroende förbättrar livskvaliteten och hälsan hos parterna i relationen, medan dessa belastas av svårigheter i parrelationen. Svårigheter i en parrelation är dock inte ett tecken på en dålig relation. De är ett tecken på att paret utvecklas tillsammans. 

Parrelationen utvecklas ständigt 

När två olika människor blir förälskade är de i den första fasen av bobyggandet. Då känner båda att den andra är speciell. De känner sig unika, utvalda och lyckliga. 

Från sammansmältning till särutveckling

När ett par tillbringar tid tillsammans och anstränger sig för att lära känna varandra bättre och öka den gemensamma lyckan närmar de sig varandra. Särskilt i början av relationen smälter paret samman. Först senare vill båda återigen utvecklas separat i sin egen riktning.  

Ibland orsakar det ångest då två älskande utvecklas åt olika håll. Båda börjar hitta brister hos varandra. Det är vanligt att vilja spendera mer tid ensam eller med vänner, även om man fortfarande älskar sin partner. 

Ibland frigör man sig från den initiala symbiosen i olika takt. Den ena är redo att börja utvecklas åt sitt eget håll, men den andra klamrar sig fortfarande fast.  

Denna fas i parrelationen lär ovärderliga nya färdigheter som par. I bästa fall är det konstruktiv konfliktlösning, förhandling och kompromiss. 

Vad påverkar lyckan i relationen?

Kontinuiteten i lyckan i parrelationen påverkas väldigt mycket av hur paret förhåller sig till problem och hur vardera partnern hanterar sina känslor. Lika viktigt är det vad vardera partnern uppmärksammar och på vilket sätt de visar sina känslor när de blir frustrerade. 

När paret accepterar att parrelationen utvecklas och förändras efter den första tiden kan båda ta ansvar för sin lycka samt enligt bästa förmåga bidra med sina egna styrkor till parrelationen.  

Kärleken har inte försvunnit, men båda är i en ny situation, ansvariga för sig själva.  

Parrelationen som ett team 

En parrelation kan också ses som ett team. Ett parrelationsteam bildas dock inte av sig själv. Det kräver tid och förtroende. Båda teammedlemmarna förväntar sig att den andra ska göra sitt bästa för att teamet ska lyckas.  

Bådas behov

För att teamet ska lyckas behövs det mycket känslighet för den andras behov, men också förmåga att uttrycka sina egna behov.  

Flexibilitet och interaktion

Teamets förutsättningar är flexibilitet och interaktion, vilket oftast lyckas. Detta skapar en stark grund som teamet behöver. 

Drömmar och vardag

Teamet behöver ett gemensamt mål och drömmar att sträva efter. Diskutera era drömmar ofta. Planera, fundera och fatta beslut tillsammans. 

Parrelationen och att leva tillsammans som team betyder väldigt mycket vardagsrutiner som kan löpa bra eller orsaka mycket gnissel. I en bra parrelation kan man stärka och uppmuntra den andra och ibland se mellan fingrarna med besvärligheter. Det är viktigare att berömma styrkor. 

Hur känner man igen ett bra parrelationsteam?  

 • Teamet är engagerat och i teamet visar partnerna uppskattning för varandra.  
 • Partnerna stödjer sig mot varandra.  
 • Teamet är inte rädd för meningsskiljaktigheter, utan löser dem.  
 • Teamet har en gemensam dröm.  
 • I teamet får man misslyckas och be om hjälp när man inte kan eller orkar. 

Gräl i parrelationen

Gräl har också en viktig plats i en parrelation – de lär båda partnerna att uthärda den egna och den andres frustration. De lär en att lyssna till den andres känslor samt att arbeta sig över grälet ända tills man är sams. Konstanta påhopp leder dock till allt mer uppslitande gräl.

I en balanserad relation tar parterna ansvar utan att skylla på den andra. Om parterna aldrig kan ta ansvar för glömska, misstag eller överträdelser lönar det sig att söka utomstående hjälp.

Tecken på en fungerande parrelation 

 • Vi grälar konstruktivt. 
 • Vi förlåter och ber om förlåtelse. 
 • Vi tar oss tid för ömhet. 
 • Vi hör varandras intima önskningar. 
 • Vi sjunger, leker och dansar. 
 • Vi har kul. 
 • Vi arbetar tillsammans för hem och familj. 
 • Båda har sina egna ansvarsområden. 
 • Båda får utrymme för vila och rekreation. 
 • Vi värdesätter oss själva och varandra. 
 • Vi värdesätter bådas sexuella behov. 
 • Sex förenar oss. 
 • Vi turas om, förhandlar och kompromissar. 
 • Vi är lika viktiga. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.