Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vem som helst som är intresserad av att förbättra sin egen psykiska hälsa kan bekanta sig med egenvårdsprogrammen. Du kan gå igenom programmet i sin helhet eller bara fördjupa dig i de delar som verkar mest nyttiga. Programmen kan användas på egen hand när symtomen är lindriga. Du kan också använda programmen som stöd för annan vård du får.

Vem passar de för?

Programhelheterna och -innehållen passar för vem som helst oavsett ålder. Programmet innehåller dock även separata egenvårdsprogram som är utformade för ungas behov.

Vad innehåller de?

Bland de program som sammanställts tillsammans med sakkunniga kan du hitta

 • expertvideor
 • omfattande och pålitligt textmaterial
 • övningar och uppgifter som är verksamma och lindrar symtom
 • verktyg, med hjälp av vilka du själv kan påverka hur du mår
 • kommentarer och kamratstöd från erfarenhetsexperter 

Programmen är indelade i tre delar, som inkluderar

 • omfattande information om det problem (t.ex. depression) eller den livssituation (t.ex. återgång till arbete) som programmet är utformat för
 • verktyg och övningar som hjälper dig att må bättre
 • råd och verktyg för en situation där du har slutfört programmet och undrar vad du kan göra härnäst

Hur mycket tid behöver jag avsätta?

Det tar flera timmar att gå igenom programmet, men du kan själv bestämma hur mycket du ska studera på en gång. Aktiv övning och arbete med materialet ger resultat. Du kan dock helt bestämma takten själv eller bara välja de delar som passar din egen situation.

I egenvårdsprogrammen har vi betonat användarvänlighet.

 • Textmaterialen och uppgifterna är lättlästa.
 • Videorna är textade.
 • Inspelningarna som finns i programmen finns också som nedladdningsbara textfiler.

Allt innehåll i Psykporten fungerar på stationära datorer, smarttelefonen och surfplattor. Du kan alltså enkelt välja lämplig plats och tid för att bekanta dig med det program du väljer.

Behöver jag registrera mig?

Egenvårdsprogrammen kan användas helt anonymt och dina uppgifter lagras ingenstans.

I fortsättningen kommer Psykporten att erbjuda egenvårdsprogram som behandlar fler olika ämnen. Vi kommer att uppdatera programmen under sommaren och hösten.

Egenvårdsprogrammen är också ett verktyg för yrkespersoner

Egenvårdsprogrammen kan användas som en helhet eller i delar som ett stöd vid gruppträffar eller individuella träffar.

Professionell personal kan ge stöd och handledning när övningarna ska göras. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behövs vanligtvis 1–3 träffar. Då kan man till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av