Skip to main content

Privata tjänster som stöd för den psykiska hälsan

Utöver kommunerna tillhandahåller också privata producenter mentalhälsotjänster. Du kan ansöka om ersättning för kostnaderna för privata tjänster från FPA eller från en försäkring.

Vad är privat hälso- och sjukvård?

Privata hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls av till exempel företag, enskilda yrkesutövare, organisationer och stiftelser. De säljer sina tjänster direkt till både kommuner och klienter.

I Finland stöds också privata hälso- och sjukvårdstjänster delvis med offentliga medel, eftersom FPA betalar sjukvårdsersättningar för vården.

Privata aktörer tillhandahåller många olika tjänster. Förutom samtalsterapi finns det till exempel familje- eller gruppterapi och neuromodulationsterapier.

Hur får man tillgång till dessa?

Det enklaste sättet att hitta privata tjänster i ditt område är att söka dem på webben.

Du kan ringa tidsbokningen på samma sätt som du ringer hälsocentralen och berätta om ditt problem.

Du kan välja att boka en tid till den specialiserade sjukvården, utan en remiss från primärvården. Du kan också välja mottagare, dvs. uttrycka önskemål om att få tid hos en viss yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

De största privata hälsocentralerna, som finns på många orter, är bland annat

Det är värt att ta reda på kostnaderna i förväg

Det är viktigt att kontrollera prislistan i förväg, eftersom privata aktörers tjänster kan vara dyra.

Om det är möjligt att få sjukvårdsersättning från FPA för din vård, bör du ta reda på om den betalas ut som direktersättning eller om du måste ansöka om ersättning i efterhand.

Direktersättningsförfarandet innebär att ett avdrag görs direkt från fakturan när du visar upp ditt FPA-kort i samband med betalningen. Då behöver du inte fylla i separata formulär.

Om du har försäkringar, kontrollera om de täcker kostnaderna för privata hälsovårdstjänster.

Försäkra dig om att du träffar en yrkesutbildad person

Kontrollera yrkesbakgrunden för personen som tillhandahåller tjänster, om du önskar vård som tillhandahålls av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården.

Exempelvis yrkesbeteckningarna läkare, sjukskötare, hälsovårdare, psykolog och psykoterapeut är skyddade så, att de endast kan användas av personer med en viss utbildningsnivå och som Valvira, dvs. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, har gett tillstånd att använda den aktuella yrkesbeteckningen.

Det öppna JulkiTerhikki-registret på webben kan användas för att kontrollera yrkesrättigheterna för vem som helst. Uppgifter kan sökas med personens för- och efternamn eller registreringsnummer.

Men när det gäller mentalvårdstjänster är saken problematisk, eftersom benämningarna terapi och terapeut inte är skyddade. Terapi är en allmän term för vård och behandling som används i många olika sammanhang.

Korttidsterapi och korttidsterapeut är inte heller skyddade. Vissa korttidsterapeuter är yrkesutbildade inom social- och hälsovården, andra är det inte.

Psykoterapi tillhandahålls ofta av privata aktörer

Bortsett från psykoterapi kan psykiska störningar vanligtvis behandlas inom den offentliga hälso- och sjukvården. Psykoterapi måste dock nästan utan undantag köpas av privata psykoterapeuter.

 • Du behöver inte ett läkarutlåtande, om du betalar alla kostnader för psykoterapi. 
   
 • För rehabiliterande psykoterapi, som stöds av FPA, och för psykoterapi, som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården, behövs ett läkarutlåtande.

Stöd för terapikostnader kan ansökas från FPA, om en specialist har skrivit ett utlåtande om behovet av psykoterapi. FPA beviljar personer i åldern 16–67 år, som lider av psykiska störningar, ersättning för rehabiliterande psykoterapi för att förbättra arbets- och studieförmågan.

Kontrollera också dina möjligheter att få stöd för till exempel terapibesök från din sjukförsäkring.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

   Nätterapier

   Nätterapi bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha som uppkommit under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.

   Du kanske också är intresserad av