Skip to main content

Den privata sektorns mentalvårdstjänster

Utöver välfärdsområdena erbjuder även olika privata producenter mentalvårdsjänster. Du kan ansöka om ersättning för kostnaderna för privata tjänster från FPA eller från en försäkring.

Vad är privat hälso- och sjukvård?

Privata hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls av till exempel företag, enskilda yrkesutövare, organisationer och stiftelser. De säljer sina tjänster direkt till både kommuner och klienter.

I Finland stöds också privata hälso- och sjukvårdstjänster delvis med offentliga medel, eftersom FPA betalar sjukvårdsersättningar för vården.

Privata aktörer tillhandahåller många olika tjänster. Förutom samtalsbehandling erbjuds till exempel familje- eller gruppterapi och neuromodulationsbehandling.

Hur får man tillgång till dessa?

Det enklaste sättet att hitta privata tjänster i ditt område är via internet.

Du kan ringa tidsbokningen på samma sätt som du ringer en hälsocentral.

Du kan boka en tid till den privata specialläkare utan en remiss från offentliga primärvården. Du har även möjlighet att direkt välja den yrkesperson du vill boka en mottagningstid till.

Det lönar sig att ta reda på kostnaderna i förväg

Det är viktigt att kontrollera prislistan i förväg eftersom privata aktörers tjänster kan vara dyra.

Om du kan få sjukvårdsersättning från FPA för vården bör du ta reda på om den betalas ut som direktersättning eller om du måste ansöka om ersättning i efterhand.

Direktersättningsförfarandet innebär att ett avdrag görs direkt från fakturan när du visar upp ditt FPA-kort i samband med betalningen. Då behöver du inte fylla i separata ansökningsformulär.

Om du har försäkring ska du kontrollera ifall de täcker kostnaderna för privata hälsovårdstjänster.

Försäkra dig om att du träffar en yrkesperson

Om du vill ha vård av en yrkesperson inom social- och hälsovården ska du kontrollera personens profession. Exempelvis yrkesbeteckningarna läkare, sjukskötare, hälsovårdare, psykolog och psykoterapeut är skyddade i Finland. Det innebär att de får användas endast av personer med en viss utbildningsnivå och som fått tillstånd av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården).

Det öppna JulkiTerhikki-registret på webben kan användas för att kontrollera en persons yrkesrättigheter. Man kan söka med personens för- och efternamn eller registernummer.

Vissa yrkesbeteckningar är alltså skyddade, t.ex. psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut. Benämningarna terapi och terapeut är däremot inte skyddade. Terapi är en allmän term för vård och behandling som används i många olika sammanhang.

Korttidsterapi och korttidsterapeut är inte heller skyddade. Vissa korttidsterapeuter är yrkesutbildade inom social- och hälsovården, andra inte.

Psykoterapi tillhandahålls ofta av privata aktörer

Psykiska störningar behandlas vanligtvis inom den offentliga hälso- och sjukvården. Ett undantag utgörs av psykoterapi som nästan utan undantag måste köpas av privata psykoterapeuter.

  • Om du själv betalar alla kostnader för psykoterapin behöver du inte ett läkarutlåtande eller en remiss.
  • För rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA samt för psykoterapi med servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården behövs ett läkarutlåtande.

Ifall en psykiater har skrivit ett B-utlåtande om behovet av terapi kan man ansöka om stöd för terapikostnader från FPA. FPA kan bevilja personer i åldern 16–67 år som lider av psykiska störningar ersättning för rehabiliterande psykoterapi för att förbättra arbets- och studieförmågan.

Kontrollera även om du via din sjukförsäkring kan få ersättning för terapibesök.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av