Skip to main content

IPS-arbetsträning hjälper personer som genomgår rehabilitering att få jobb

IPS-arbetsträningen ökar möjligheterna för personer som insjuknat i allvarliga psykiska störningar att hitta en arbetsplats. IPS-arbetsträning passar dig om du vi vill ta dig ut i arbetslivet men behöver stöd för att hitta ett jobb samt stöd under din anställning.

Vad innebär IPS-arbetsträning?

IPS-arbetsträning går ut på att finna en arbetsplats som motsvarar individens kompetensnivå, inre resurser och intressen.

Målet är att finna ett jobb på den öppna arbetsmarknaden i en anställning med lön enligt kollektivavtal.

IPS kommer från engelskans Individual Placement and Support. På finska har detta översatts till Sijoita ja valmenna (ungefär: anställ och vägled). IPS är en arbetsmodell som går ut på att individen får vägledning och tillsammans med en arbetsspecialist eller jobbcoach letar efter ett lämpligt jobb. Arbetsspecialisten fortsätter stödja individen även när hen fått anställning.

Vem passar IPS-arbetsträning för?

IPS-arbetsträning passar dig om du vi ta dig ut i arbetslivet och behöver stöd för att hitta ett passande jobb samt stöd under din anställning.

Att du varit arbetslös en lång tid utgör inte ett hinder. Att du får sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd eller sjuk- eller invalidpension utgör inte heller hinder för arbetsträningen.

Hur väljer man arbetsplats?

IPS-arbetsträningen går ut på att du får en egen arbetsspecialist eller jobbcoach. Hen hjälper dig att hitta en arbetsplats som genuint intresserar dig.

Ni utformar tillsammans arbetsträningen så att den passar din livssituation och dina behov. Ni letar jobb tillsammans på den öppna arbetsmarknaden. Man kan hitta jobb i ett företag, inom offentliga tjänster, en förening eller en organisation.

Hur tar man hänsyn till min kompetens och mitt hälsotillstånd?

Utgångspunkten för arbetsträningen är vad du vill, kan och klarar av; man försöker hitta en arbetsplats som passar just dig. Till ditt stöd har du utöver IPS-arbetsspecialisten även din psykiatriska vårdinstans.

Man kan justera exempelvis arbetstiderna och arbetsförhållandena.

Vilken typ av stöd får jag?

Du bestämmer själv hurdant stöd du behöver i olika skeden av anställningsprocessen.

 • Före insatsen inleds får du information om IPS-arbetsträningen så att du kan besluta ifall du vill delta.
 • I början av arbetsträningen gör du tillsammans med din arbetsspecialist en plan för arbetssökningsprocessen.
 • Arbetsspecialisten kan fortsätta att stödja dig både i och utanför arbetet även efter att du fått anställning och en introduktion till det nya arbetet. Du får vägledning och stöd så länge som du behöver.
 • Arbetsspecialisten svarar på dina frågor och funderingar. Hen kan även hjälpa dig att skaffa information om samt ansöka om olika förmåner.

Går det att hitta ett jobb som passar mig? 

I början av arbetsträningen diskuterar ni dina kompetenser och förmågor samt dina styrkor och möjligheter. Dessa faktorer är utgångspunkterna för jobbsökandet. När ni har hittat ett jobb planerar du tillsammans med arbetsspecialisten och din blivande arbetsgivare vad som ska anpassas för att hjälpa dig att lyckas i arbetet.

Arbetsträning har gett goda sysselsättningsresultat, särskilt bland personer som har insjuknat i allvarliga psykiska störningar.

Varför ska man söka jobb?

Ett arbete som du tycker om och som passar dig främjar ditt välbefinnande och din hälsa. Att förvärvsarbeta gör vardagen mer tillfredsställande och meningsfull.

Exempel på fördelar som ett arbete för med sig:

 • att få tillhöra en arbetsgemenskap
 • att få använda sina styrkor
 • att få utvecklas och lära sig nya saker
 • att det sker framsteg i rehabiliteringen
 • att få en förbättrad sinnesstämning
 • att få en förbättrad ekonomisk situation
 • att få en höjd pension.

Hur tar jag del av IPS-arbetsträning?

Fråga din vårdpersonal om det erbjuds IPS-arbetsträning där du bor.

Inom HUS Psykiatri erbjuds IPS-arbetsträning bland annat av ergoterapeuter, rehabiliteringsinstruktörer och instruktörer.

Egenvårdsprogrammet för återgång till arbetslivet

Har du tänkt på om det skulle vara möjligt för dig att återgå till arbetslivet? Funderar du på hur det skulle gå till? Känner du dig belastad av tanken på att återgå i arbete? Oroar du dig över din utkomst om du inte genast klarar av att arbeta heltid?

Egenvårdsprogrammet för återgång till arbetslivet ger dig stöd för att hantera dessa frågor. Programmet innehåller information och övningar.

Psykportens egenvårdsprogram kan genomföras på egen hand eller tillsammans med en närstående eller yrkesperson.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av