Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för återgång till arbetslivet!

Funderar du på om det skulle vara möjligt för dig att återgå till arbetet och hur det skulle kunna förverkligas? Känner du dig belastad av tanken på att återgå till arbetet? Är du orolig för din inkomst om dina inre resurser till en början inte räcker till för att arbeta heltid?

Egenvårdsprogrammet för återgång till arbetslivet ger dig stöd för att hantera dessa frågor. Programmet innehåller information och övningar. 

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Egenvårdsprogrammet för återgång till arbetslivet är till nytta för dig om du snart ska återvända till arbetet efter att ha varit sjukskriven på grund av en psykisk störning, eller om tanken på återgång i arbete belastar dig.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

Här hittar du information om återgång i arbete och relaterade alternativ.

I den här delen går man igenom

 • Vilka faser och möjligheter är förknippade med att återgå i arbete eller återuppta studier?
 • Vad ska jag göra om jag inte återgår till mitt tidigare jobb eller om jag inte har ett jobb?
 • Hur framskrider återgång i arbete?

Du behöver inte läsa igenom hela delen, utan du kan välja de ämnen som passar dig bäst.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

I den andra delen kan du göra övningar för att bedöma din situation och stöda din ork. Dessutom funderar du på din egen situation och faktorer som påverkar din arbets- eller studieförmåga.

Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Övningarna varierar i längd och innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för dig själv.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du får mer information till exempel om:

 • vilka aktörer som stöder den som återgår i arbete
 • vilka förmåner man kan få när man är sjukskriven
 • hur en fungerande vardag och ett balanserat liv påverkar psyket och välbefinnandet

Du hittar också länkar till nyttiga tjänster och annat innehåll i Psykporten.fi som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Detta egenvårdsprogram

 • baserar sig på evidensbaserade metoder
 • består av tre delar
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen

Minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst 

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid, dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya verktyg är det viktigt att kontinuerligt öva. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta överhanden.

För att skydda din integritet registreras inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil. 

Du kan få till stånd en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga avsnitt och ta pauser så du får återhämta dig. 

OBS! Tveka inte att söka hjälp om du känner att du lider av allvarliga symtom!

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.