Skip to main content

Psykisk rehabilitering

Syftet med psykisk rehabilitering är att öka ditt välbefinnande samt upprätthålla och förbättra din funktionsförmåga. Rehabiliteringen hjälper dig att hantera och klara av vardagen.

Hur den psykiska rehabiliteringen genomförs, hur länge den varar samt vilka målen är beror på flera olika faktorer, till exempel symtomen, livssituationen, åldern, individuella egenskaper och önskemål.

Rehabiliteringstjänster tillhandahålls av psykiatriska sjukhus, FPA, olika rehabiliteringsanstalter, privata tjänsteproducenter och organisationer.

I videon nedan intervjuar en specialforskare vid Stiftelsen för rehabilitering en erfarenhetsexpert angående hans erfarenheter av att delta i yrkesinriktad rehabilitering.

I videorna nedan berättar en sakkunnig samt utvecklingsdirektören för Stiftelsen för rehabilitering om de olika alternativen angående yrkesinriktad rehabilitering.

Individuell coachning inom yrkesinriktad rehabilitering

I den här videon får du information och svar på följande frågor:

 • Vad är en yrkesinriktad rehabiliteringsutredning?
 • Vad är en rehabiliteringsplan?
 • Vad är yrkesinriktad individuell coachning?
 • När är det möjligt att få individuell coachning?
 • Hur inleder jag utredningen av min arbetsförmåga och återgången till arbetet?
 • Vilka är de olika skedena i individuell coaching?

Arbetsprövning

I den här videon får du information och svar på följande frågor:

 • Vad är arbetsprövning?
 • Vilka är målen med arbetsprövning?
 • Vad händer efter arbetsprövningen?

Arbetsträning - coachning för arbetslivet

I den här videon får du information och svar på följande frågor:

 • För vem är arbetsträning avsedd?
 • Vilka är målen med arbetsträning?
 • Vad ingår i arbetsträning?

Att stödja återgång till arbetet för en person som deltar i psykisk rehabilitering

I den här videon får du information och svar på följande frågor:

 • Hur kan rehabiliteringsklienten stödjas i återgången till arbetet?
 • Hur planeras återgången till arbetet?

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av