Skip to main content

Psykos och mänskliga relationer

Tags: Psykos

I anslutning till psykos kan det förekomma olika slags svårigheter i de mänskliga relationerna. Vänskapsrelationerna kan minska och kontakten med familjemedlemmarna kan bli distanserad. Sociala situationer kan kännas svåra. Problem med koncentrationen och brist på initiativ påverkar också relationerna med andra människor. 

Den här sidan har fått ett märke för lättläst text, vilket är ett intyg på att texten är lättläst.

Skamkänslor 

En psykotisk sjukdom kan orsaka känslor av skam. Den kan åtföljas av känslor av att vara annorlunda, misslyckad eller sämre än andra.  

Sjukdomen förknippas också med många missuppfattningar och onödiga fördomar. 

Att bli sjuk i psykos är aldrig ditt eget fel och det finns ingen anledning att skämmas för det. En psykotisk sjukdom gör inte en människa annorlunda eller sämre än andra. 

När du accepterar dig själv och din sjukdom, stödjer du din återhämtning och ditt välbefinnande. En psykotisk sjukdom hindrar dig inte från att leva ett bra liv i enlighet med dina egna värderingar. 

Tillbakadragande från mänskliga relationer 

Om en person drar sig tillbaka från mänskliga relationer, kan det vara ett förhandssymtom på psykos. I den akuta fasen av psykos kan kontakten med andra människor avbrytas till och med helt.  

Personens rädslor, vanföreställningar och andra symtom kan vara så allvarliga att isoleringen ger hen trygghet. Det kan vara svårt för personen att vistas i sällskap med andra människor om hen har många störande röster eller misstänksamma tankar. 

Även under återhämtningen från psykos kan många uppleva att mänskliga relationer är svåra. Det kan vara svårt att återvända till sociala situationer om man varit borta från dem ett tag.  

Långtidssymtom kan göra sociala situationer besvärliga. Du kan dock lära dig att leva med symtomen. 

Mot sociala relationer 

Du kan vänja dig vid sociala situationer i lugn och ro, även om det verkar svårt. Efteråt märker du kanske att det gick alldeles bra och att det lönade sig att träffa andra människor. 

Det kan vara lättare att börja med att träffa bekanta människor, till exempel familjemedlemmar eller vänner. Sedan kan du gå vidare till andra sociala situationer i din egen takt. 

Du kan träffa nya människor till exempel genom att delta i en grupp. Först kan du hålla dig vid sidan av och bara följa med gruppen, och bli van med situationen. 

Småningom får du mera mod och självförtroende. Då kan du vara dig själv i mänskliga relationer och även ta hänsyn till andras behov. 

Erfarenhetsexperter berättar

"Jag behöver också sociala relationer, även om jag inte vågat ta sådana in i mitt liv."

- Päivi 

"Det gör ingen skillnad vem jag berättat för – ingen har sagt att de inte vill vara med mig. Jag är i varje fall samma person som förut."

- Päivi 

"Det känns tungt när man blir måste försöka dölja en sådan här sak. När jag till slut berättade för mina vänner, berättade också de andra om sina egna problem som de haft tidigare."

- Sami 

"Även om man är rädd att någon läser ens tankar, ska man bara gå med i olika situationer. På något sätt klarar man dem alltid. Naturligtvis råkar man ibland ut för en sämre upplevelse, men när man får tillräckligt många positiva upplevelser, så blir det lättare igen."

- Sami 

"Det är inte slutet på världen att få psykos. Det är ok att vara den du är, hur du än mår."

- Päivi 

Tags: Psykos

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av