Skip to main content

Information om läkemedelsmissbruk

Till rusmedel räknas förutom alkohol och narkotika också missbrukade läkemedel och ämnen som sniffas.

Läkemedel 

Läkemedel avsedda för hälso- och sjukvård utgör redan i sig en risk för kroppen när de används fel. Missbruk av läkemedel är olagligt.  

Om läkemedel används i kombination med alkohol eller narkotika kan deras interaktioner vara mycket oförutsägbara.  

De vanligaste missbrukade läkemedlen är lugnande medel och starka smärtstillande medel, till exempel 

  • buprenorfin 
  • dextrometorfan (DMX) 
  • fentanyl 
  • metadon 
  • ketamin 

Dessa läkemedel har många skadliga interaktioner med läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av