Skip to main content

Information om alkoholens skadeverkningar

Alkohol är ett lagligt rusmedel som dämpar det centrala nervsystemet. Alkohol orsakar skadeverkningar redan innan ett beroende har uppstått.

Gränsvärden för riskbruk av alkohol

Man har fastställt gränsvärden för riskbruk av alkohol.

 • För kvinnor är gränsvärdet 16 portioner per vecka och 5 portioner per dag.
 • För män är gränsvärdet 24 portioner per vecka och 7 portioner per dag.

Att dricka alkohol innebär stora risker ifall

 • personen som konsumerar alkohol har en underliggande sjukdom eller får medicinering
 • kvinnan är gravid
 • personen som konsumerar alkohol är ett barn/ung eller över 65 år
 • personen konsumerar stora mängder, dricker mycket på en gång och under långa perioder.

Ju yngre man är när man börjar experimentera med alkohol, desto mer sannolikt är det att man konsumerar mer alkohol i vuxen ålder. Även små mängder alkohol utgör en hälsorisk för barn och unga.

Effekter av alkoholkonsumtion

Att dricka en liten mängd alkohol förbättrar sinnesstämningen och minskar hämningar.

Att dricka en större mängd alkohol orsakar ett berusningstillstånd, vilket leder till exempelvis

 • klumpighet
 • sluddrigt tal
 • lägre vaksamhet och långsammare reaktionsförmåga
 • sämre omdömesförmåga
 • illamående.

Att dricka alkohol under längre perioder eller stora portioner åt gången leder till många negativa effekter på kroppen.

Långvarig alkoholkonsumtion, vilket inkluderar att konsumera stora mängder på en gång, leder ofta till skador på hjärnan. Detta kan orsaka demensliknande symtom.

Alkoholkonsumtion ökar klart risken för olycksfall, trafikolyckor och våldsbrott.

Alkohol kan också användas som en form av självmedicinering för många psykiska problem. En deprimerad person kan till exempel försöka bedöva de negativa känslorna med alkohol. Detta kan dock försämra sinnesstämningen och upprätthålla depressionen. Det kan vara svårt att se sambandet mellan alkoholkonsumtionen och den ökade nedstämdheten, ångesten och irritabiliteten.

Överdriven alkoholkonsumtion kan också upprätthålla och utlösa psykiska problem, särskilt depression och psykotiska symtom.

Symtom på överdriven alkoholkonsumtion

Överdriven alkoholkonsumtion kan orsaka

 • rastlöshet
 • nervositt och panik
 • sömnstörningar
 • nedstämdhet
 • i värsta fall psykotiska symtom, såsom vanföreställningar, upplevelse av förföljelse eller visuella hallucinationer.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av