Skip to main content

Information om drogers skadeverkningar

Drogbruk börjar ofta med ett experimenterande som anses vara ofarligt. Detta kan dock mycket snabbt förvandlas till ett allvarligt beroende.

Ett drogmissbruk ökar klart risken för olika psykiska och fysiska sjukdom. Att vara beroende av droger, dvs. ha ett substansmissbrukssyndrom, är i sig en diagnostiserbar sjukdom.

Drogbruk leder ofta till ett växande behov av pengar. När bruket fortgår under en längre tid ökar storleken och därmed priset på varje enskild dos.

Narkotika är olagliga ämnen i Finland. Enligt lagen är produktion, tillverkning, import till och export från Finlands territorium, transport, transitering, distribution, hantering, innehav och användning av samt handel med narkotika förbjudet.

 Olika faser av drogbruk

  • Den som experimenterar använder droger färre än tio gånger. Hen använder droger för att tillfredsställa sin lust att experimentera och sin nyfikenhet. Experimenterandet erbjuder ett tillfälligt välbefinnande och en paus från vardagen.
  • Den som använder droger sporadiskt har förälskat sig i ämnet, men tror att hen kan sluta med det när som helst. Hen använder droger i speciella situationer och mestadels på fritiden.
  • Den som missbrukar droger kan inte längre kontrollera sitt bruk. Beteendet har blivit tvångsmässigt, och man kan tala om ett beroende. De fysiska, psykiska, ekonomiska och sociala skadeverkningarna är tydliga och vardagen fungerar inte längre normalt.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av